Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 9


Điện của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông chúc mừng nhân dịp đón năm mới 1952 (Ảnh 1, 2). 
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1952年新年的机会胡主席给毛泽东主席致电拜年
资料:中国档案

Nhân dịp năm mới, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, nhân dân Trung Quốc và đồng chí. Tôi tin tưởng rằng năm 1952 sẽ là một năm nhân dân Trung Quốc có nhiều thắng lợi lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước và kháng Mỹ viện Triều. Chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt – Trung ngày càng củng cố trong phe hoà bình thế giới, đứng đầu là Liên Xô.
Hồ Chí Minh
1952

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét