Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 17


Điện ngày 17/5/1962 của các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc chúc mừng Hồ Chí Minh 72 tuổi. (Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1962517日趁胡志明主席72寿辰之际,毛主席、刘少奇、朱德致的贺电。
来源:中国档案


Điện của đồng chí Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chúc mừng Hồ Chủ tịch thọ 72 tuổi.

            Đồng chí Hồ Chí Minh Chủ tịch BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam DCCH thân mến,

            Nhân dịp đồng chí thọ 72 tuổi chúng tôi xin chuyển tới đồng chí, người bạn thân thiết nhất của nhân dân Trung Quốc, lời chúc mừng anh em chân thành nhất. Chúc đồng chí vạn thọ vô cư, chúc đồng chí lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cao cả xây dựng CNXH, giành hoà bình thống nhất tổ quốc, bảo vệ  hoà bình Đông dương và thế giới, thúc đẩy tiến bộ nhân loại, giành được thành tựu mới ngày càng lớn hơn.

            Mao Trạch Đông, Chủ tịch BCH Trung ương ĐCS Trung Quốc

            Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét