Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 6


Điện mừng của Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niêm 29 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh 1, 2) (Bản dịch)  và điện cảm ơn của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai (Ảnh 3, 4). Tháng 6/1950. (Bản dịch)

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
19506月胡主席有关中国共产党成立29周年的电报及毛主席、刘少奇和周恩来同志的感谢电报
资料:中国档案

Điện của Hồ Chí Minh chúc mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc:
Nhân dịp kỷ niệm 29 năm thắng lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thay mặt Hội đồng cách mạng quân sự và nhân dân Việt Nam xin gửi các đồng chí lời chúc mừng nhiệt liệt. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân giải phóng nhân dân anh dũng, tiên phong đã dẫn dắt toàn thể nhân dân yêu nước, đánh bại bọn xâm lược Mỹ và bè lũ phản động Trung Quốc, từ đó xây dựng Trung Quốc thành nước dân chủ kiểu mới và cùng với các nước dân chủ nhân dân, đứng đầu là Liên Xô, bảo vệ hoà bình thế giới. Thành công vĩ đại của các đồng chí sẽ cổ vũ con đường thắng lợi toàn thế giới trước hết là các dân tộc bị áp bức ở Á châu. Nhân dịp ngày lễ này, chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí Trung Quốc anh em, đồng thời chúc các đồng chí sức khoẻ. Chúc Trung Quốc kiến thiết đại thắng lợi.

                                                                         Hồ Chí Minh
                                                                             30/6/1951Điện phúc đáp của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Thủ tướng Chu Ân Lai.
Xin cảm ơn đồng chí đã gửi lời chúc mừng nhân dịp 29 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
                                                                                              Mao Trạch Đông
                                                                                    Ngày 03/7/1951

Việt Cộng sửa chữa 2 nội dung điện văn phúc đáp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét