Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 2

Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông dương

Điện ngày 18/4/1947 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc v/v đề nghị góp ý kiến về cuộc kháng chiến chống Pháp và các chính sách trong kháng chiến.(Bản dịch)
Điện của Ban  Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Trung Quốc

Việc khai thông liên lạc là việc đáng chúc mừng. Như vậy cuộc kháng chiến của Việt Nam không bị cô lập nữa, mà sẽ giành được sự ủng hộ của giai cấp vô sản thế giới, đặc biệt là Đảng Trung Quốc anh em trên phương diện chính trị, tinh thần, vật chất. Từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên thông báo những tin tức và tình hình kháng chiến  chống Pháp của Việt Nam và chính sách của Đảng và Chính phủ trong kháng chiến. Hy vọng các đồng chí có thể thường xuyên  đề xuất ý kiến và góp  ý.

1947418日,印度支那共党政治局致电通知建议中共中央为越南抗法政策提出建议。

资料:中国档案  (Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.)

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét