Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 11

Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa xin ý kiến Thủ tướng Chu Ân Lai về kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn Đại biểu do Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955 (Ảnh 1, 2, 3, 4) (Bản dịch) .

Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1955 6 22日中华民国外交部有关欢迎胡志明主席带领的代表团访华给周恩来总理的请示。
1955 6 23日胡志明主席在南宁火车站的发言稿。
资料:中国档案


Công văn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi Thủ tướng Chu Ân Lai đề nghị phê duyệt kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Việt Nam DCCH do Hồ Chí Minh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Ngày 22/6/1955

1. Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu Việt Nam đã chuẩn bị xong. Kính đề nghị Thủ tướng phê duyệt.
Kế hoạch đón tiếp do Thường Lệ Phu, Phó Thư kí và các đồng chí ở các đơn vị hữu quan đã nghiên cứu.

2. Những người cấp trưởng của các cơ quan nếu không ở tại Bắc Kinh hoặc do ốm đau mà không dự được thì cấp phó thay thế. Danh sách đã dùng điện thoại để liên lạc với các đơn vị và căn cứ theo danh sách thành viên đoàn đại biểu, phía Trung Quốc ngoài Bộ trưởng ra còn thêm một Thứ trưởng tham gia đón tiếp. Ngoài ra, Mao Chủ tịch và Ban Bí thư TW, trừ chức vụ Chính phủ công bố tin tức ra, liệu có cần công bố chức vụ trong Đảng. Xin cho chỉ thị.

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét