Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 14

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Thủ tướng Chu Ân Lai sang thăm Việt Nam (do Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển). 04/4/1960. (Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
胡主席致函邀请周恩来总理访问越南(由中国驻越南大使何伟转)
来源:中国档案

Thư của Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chu Ân Lai (do đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chuyển (04/4/1960) và thư của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời thăm Việt Nam gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/4/1960).


Kính gửi Thủ tướng,
Hôm nay, Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng một bức thư, toàn văn như sau:
Đồng chí Chu Ân Lai thân mến,
Đồng chí đến thăm Việt Nam tôi rất vui mừng, tôi rất vui mừng. Nếu đồng chí Dĩnh Siêu cũng có thể cùng đồng chí đến xem phong cảnh nước tôi, thì đó là một việc rất tốt.
Chúc hai đồng chí khoẻ.
Đồng chí thay chúng tôi gửi lời hỏi thăm Mao Chủ tịch, Lưu Chủ tịch và các đồng chí Trung ương.
Hồ Chí Minh
Ngày 04/4/1960
Bức thư sẽ do đường Ngoại giao chuyển về nước.
Hà Vĩ
Ngày 04/4/1960


Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét