Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 5

Điện ngày 12/5/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh mừng thọ Người 60 tuổi (Ảnh 1) (Bản dịch) và Điện ngày 20/5/1950 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông cảm ơn lời chúc thọ

Nhân dịp đồng chí 60 tuổi thay mặt Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân tôi nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí.


            Tôi chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đồng chí và sự ủng hộ của toàn thể những người yêu nước Việt Nam sẽ chiến thắng bọn xâm lược nước ngoài và lũ tay sai, đồng thời chúc nhân dân hai nước cùng đoàn kết nhất trí, gắng sức vì sự nghiệp hoà bình của Á Châu.
Mao Trạch Đông
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1950520日毛泽东主席致胡志明主席的电报,祝贺胡志明60寿辰.1950520日胡志明主席致毛泽东主席的谢电.
资料:中国档案
Telegram dated 12th May 1950 by President Mao Zedong congratulating President Ho Chi Minh on his 60th Birthday and thankful telegram dated 20th May 1950 of President Ho Chi Minh.
 Source: Chinese Archives.
(Photo: 1 - 2 - 3 - 4)

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét