Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 7


Điện ngày 13/10/1950 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc giành thắng lợi ở Chiến dịch Đông Khê, Cao Bằng (Ảnh 1, 2). (Bản dịch)
Điện phúc đáp ngày 16/10/1950 của Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh: “Chúc mừng các bạn đạt được thắng lợi vĩ đại”.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
胡志明主席致毛泽东主席和中国共产党的有关边界战役大捷的电报.毛泽东主席致胡志明主席的复电:”祝你们获得伟大的胜利
资料:中国档案


Điện của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng CS Trung quốc: Giành được thắng lợi Chiến dịch Đông khê Cao Bằng. Ngày 13/10/1950
Báo cáo thắng lợi chiến dịch Đông khê Cao bằng
(Kính gửi) Các đồng chí Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng CS Trung quốc:

Chiến dịch Thất khê, Đông khê Cao bằng chúng tôi đã giành toàn thắng, báo cáo để các đồng chí biết.
Đề nghị chuyển bức điện sau tới TƯ Đảng CS Pháp.
350 quân Pháp từ Thân Tiên đến chiếm Đông Khê, toàn bộ bị quân đội chúng tôi tiêu diệt.
Khoảng 1900 quân Pháp từ Dần Giang đến chiếm Cao Bằng bị bức tháo chạy, khi tháo chạy đến gần Đông Khê đã bị quân đội chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn. Sĩ quan chỉ huy, thượng tá Sác-tông   và toàn bộ bộ tham mưu của ông ta đều đầu hàng.
Hơn 2.400 quân Pháp từ Thất Khê được phái đi cứu viện Cao bằng, hành quân đến gần Đông Khê chỉ cách quân Pháp ở Cao Bằng gần 1 km đã bị quân chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn. Sĩ quan chỉ huy, thượng tá Lơ-pác và toàn bộ bộ tham mưu đều đầu hàng.Thượng tá quân y Pu-riê bị quân đội chúng tôi bắt làm tù binh. Quân Pháp ở Thất Khê lại phái 1200 quân đi cứu viện Đông Khê. Hai đội quân đi cứu viện Đông Khê kể trên đều bị quân đội chúng tôi đánh tan.
6.200 quân Pháp tinh nhuệ được sử dụng lần này, có hơn 2300 tên bị tử thương,  hơn 2500 tên bị bắt làm tù binh, trong đó có 3 thượng tá, 1 trung tá, 5 thiếu tá, hơn 20 thượng uý, một số chạy vào trong rừng sâu, đang bị truy bắt.
Sau khi đã tiêu diệt quân Pháp và giải phóng Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê,  đã bố trí chữa trị thương binh, mai táng tử sĩ và đã giao cho phía quân Pháp những thi hài binh lính sĩ quan Pháp và sĩ quan, binh lính bị thương nặng.
Chiến lợi phẩm mà quân đội Việt Nam thu được lần này, trừ một bộ phận lương thực ra, số còn lại đều là viện trợ của Mỹ, ước tính có thể cung cấp để quân đội Việt Nam sử dụng tác chiến một thời gian.
Đề nghị Trung ương Đảng cộng sản Pháp cử một số cán bộ đến Việt Nam giúp làm công tác cải tạo tù binh.

                                                                                  Bí danh Đinh/HCM

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét