Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 18

Thư của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 4/4/1963.(Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc
196344日刘少奇主席有关答应胡志明主席邀请访问越南的信
来源:中国档案

Công hàm Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh về việc nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Ngày 04/4/1963.


                        Chuyển thư phúc đáp của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, chuyển thư tới Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bản chính do đường Ngoại giao chuyển đi.
                                              
Thư Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Chủ tịch thân mến,

Tôi đã nhận được bức thư của Chủ tịch mời tôi đến thăm nước Việt Nam DCCH. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch và muốn thông qua Chủ tịch bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam anh em, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam DCCH. Tôi rất vui mừng nhận lời mời của Chủ tịch.

Tôi hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của tôi góp phần tăng cường tình hữu nghị anh em giữa hai nước chúng ta. Cho tôi gửi lời chào thân thiết nhất đến Chủ tịch.

Lưu Thiếu Kỳ Chủ tịch nước CHND Trung Hoa

                              Bắc Kinh, ngày 04/4/1963

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét