Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 20


Thư ngày 20/01/1958 của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. (Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1958120日胡志明主席寄给刘少奇主席的信
资料:中国档案
Thư của Hồ Chí Minh gửi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. 20/1/1958
(27/-5-1) Đại sứ Hà Vĩ đã chuyển cho tôi thư giới thiệu của Đồng chí. Năm trước khi ở Quảng Tây tôi đã biết đồng chí Hà Vĩ. Chúng tôi đương nhiên sẽ dành cho đồng chí đó sự giúp đỡ anh em để đồng chí đó thực hiện tốt nhiệm vụ ở Việt Nam. Mong đồng chí không phải lo lắng về việc này. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử các đồng chí chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ chúng tôi chống hạn, đã cùng chung tay đào giếng. Cảm ơn các đồng chí. Tôi chúc đồng chí sức khoẻ và gửi đến Mao Chủ tịch, các đồng chí Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc lời chào cộng sản.
Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm đồng chí Quang Mỹ và các cháu.
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét