Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 3


Điện ngày 20/2/1948 của TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi TW Đảng Cộng sản Trung Quốc mời đoàn Đại biểu TW Đảng Cộng sản Trung Quốc dự Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập vào tháng 8/1948. 

Điện của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương gửi
Ban  Chấp hành TW ĐĐảng Cộng sản Trung Quốc. 20/02/1948.

Chúng tôi quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng vào tháng 8/1948. Hy vọng Quý Đảng chuẩn bị cử đại biểu đến dự Đại hội để cung cấp cho chúng tôi kinh nghiệm cách mạng của các đồng chí, đồng thời hy vọng thông báo giúp bốn Đảng anh em Liên Xô, Nhật Bản, Miến Điện, Ấn Độ cử đại biểu tham gia. Đường đến có hai tuyến, hoặc là từ Hương Cảng đến Châu Nam rồi tới Việt Nam, hoặc đến Xiêm La.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1928220日印度支那共党中央发给中国共党中央的电报,邀请中国共产党代表团参加19488月召开的印支共产党代表大会。
资料:中国档案

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét