Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 16

Thư của Hồ Chí Minh về việc mời đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang dự Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 3. 01/8/1960.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
196081日胡主席邀请中国共产党代表团出席越南劳动党第三届全国代表大会的邀请函
来源:中国

Điện của Hồ Chí Minh gửi Trung ương ĐCS Trung Quốc: Mời cử đoàn đại biểu Chính phủ chính đảng tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 3  Đảng lao động Việt Nam.


Các đồng chí uỷ viên Trung ương đảng ĐCS Trung Quốc thân mến!
Chúng tôi thông báo các đồng chí biết: Uỷ ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã quyết định ngày 05/9/1960 triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng để thảo luận các vấn đề lớn như chính sách đường lối chung và nhiệm vụ của toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay trong xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đồng thời quyết định sửa chữa Điều lệ Đảng và bầu  uỷ viên Trung ương Đảng.
Chúng tôi mong muốn các đồng chí cử một đoàn đại biểu gồm 03 người đến tham gia Đại hội đại biểu Đảng chúng tôi.
 Đại hội đại biểu Đảng chúng tôi được triệu tập vào lúc chúng tôi chào mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam DCCH (02/9/1960). Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng đoàn đại biểu của các đồng chí đồng thời cũng đại biểu cho Chính phủ các đồng chí tham dự ngày lễ Quốc khánh của chúng tôi.
            Chúng tôi rất vui mừng có thể đón tiếp đoàn đại biểu các đồng chí trước ngày 31/8/1960.
                                          Kính thư
                         Gửi lời chào anh em thân thiết nhất !
              Uỷ viên Trung ương Đảng Đảng Lao động Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01/8/196

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét