Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 8


Điện ngày 08/01/1951 của Hồ Chí Minh gửi đồng chí Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu. (Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
 胡主席给周恩来及邓颖超写的电函
档案资料:中国

Thư Điện của Hồ Chí Minh gửi :
                   Đồng chí Chu Ân Lai, Đặng Dĩnh Siêu, ngày 08/01/1951
Đồng chí Ân Lai, Dĩnh Siêu thân mến,

        Cảm ơn anh chị đã tặng tôi chiếc đồng hồ vàng. Đồng thời tôi muốn gửi lời khen: Tôi chỉ cần một chiếc đồng hồ bình dân là tốt rồi, nhưng anh chị lại chi rất nhiều tiền tặng tôi một chiếc đồng hồ vàng quá đẹp!
        Tình hình kháng chiến của Việt nam tương đối thuận lợi, chắc anh chị cũng đã rõ qua các báo cáo. Tôi không kể lại nữa. Tôi chỉ báo anh chị biết: Tôi rất khoẻ, rất thanh niên. Tôi rất mong anh chị thường xuyên viết thư cho tôi.

                  Chúc anh chị khoẻ, cho tôi gửi lời thăm cháu.
                                      (Đ/c) Đinh/HCM của anh chị

                                            Ngày 08/01/1951

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét