Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 15

Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Việt Nam. 12/4/1960.(Bản dịch)
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
周恩来总理致函答应胡志明主席对其访问越南的邀请。
来源:中国档案

Thư phúc đáp của Thủ tướng Chu Ân Lai:


           Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mến,
Tôi đã nhận được bức thư ngày 04/4, cảm ơn thịnh tình của Chủ tịch. Tôi và đồng chí Trần Nghị cùng các đồng chí khác định ngày 09/5 đến thăm Việt Nam. Lần này lại có cơ hội đến Việt Nam thăm Chủ tịch và các đồng chí Trung ương đảng lao động Việt Nam, Tôi cảm thấy rất vui mừng. Đồng chí Dĩnh Siêu lần này chưa thể đi cùng tôi. Đồng chí Dĩnh Siêu nhờ tôi chuyển lời cảm ơn Chủ tịch. Chúc Chủ tịch khoẻ. Đồng chí Dĩnh Siêu sẽ có thư riêng gửi Chủ tịch.

                                Gửi lời chào thân thiết.
Chu Ân Lai

Ngày 12/4/1960

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét