Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 3 (Huỳnh Tâm)


Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) sau năm năm đào tạo, trau luyện học tập đã có kỹ năng nói thông, viết thạo tiếng Việt Nam, Pháp ngữ, và làm quen cuộc sống trung lưu của Nguyễn Ái Quốc. Ngày nay, thậm chí Hồ Tập Chương (Huji Zhang) có thể sử dụng bản dịch tiếng Việt "Tuyên ngôn Cộng sản" của Marx, những bài viết trong tập "Cánh tả ngây thơ" của Lenin, và Hồ tự mình bốc thơm viết một bản luận "Hoàn thành công trình Hồ Chí Minh",
cố tình tạo ra một bản sắc đặc biệt Hồ Tập Chương (Huji Zhang) thay thế dấu vết Nguyễn Ái Quốc đã chết, trong đó bao gồm xác định "tuy hai người là một", người đọc sẽ không tìm ra lỗi lầm lý lịch chính Hồ Tập Chương cướp xác và mạo danh Nguyễn Ái Quốc (阮爱国's), (ghi chú chữ 's). Hồ đã gửi một lá thư bằng tiếng Pháp cho ông Marcel Gabriel nội dung xin làm quen nhưng không được hồi âm, và gửi thư phân ưu ông Paul Vaillant một đồng chí cũ của Nguyễn Ái Quốc, thư đã đến nhưng Paul Vaillant vẫn còn sống, đến 10 octobre 1937 lâm bệnh qua đời.

Văn phòng Viễn Đông ghi chú công tác của Hồ: Giữa những năm 1921 và 1937, Hồ Tập Chương (HCM) và Nguyễn Ái Quốc chưa hề biết nhau, cũng không có thông tin nào liên lạc, Nguyễn Ái Quốc càng không biết Paul Vaillant và Marcel. Nguyễn Ái Quốc chưa bao giờ viết thư gửi cho người thân nhân tại Việt Nam, nay đột nhiên vào thời điểm này, xuất hiện một hương vị Marcel và Paul Vaillant đã chết, không thể không cảm thấy rằng có sự nghi ngờ cố tình giả mạo. Cách tiếp cận này của Hồ Tập Chương (Huji Zhang-胡集璋) có hai ý tưởng, pha chế bí danh (PC Lâm-Hồ Tập Chương Huji Zhang) cho đó là bản sắc của Nguyễn Ái Quốc. Theo nguyên tắc Quốc tế Cộng sản đang thử nghiệm khả năng trình độ tiếng Việt và Pháp của Hồ Tập Chương (Huji Zhang).

Chúng tôi tạm dịch bức thư của Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) trong nội dung đã được nối khớp tỷ mỷ như sau:
"Đồng chí Marcel thân mến,
Chúng tôi rất buồn thông báo đồng chí Paul Vaillant đã chết, mà là một mất mát lớn lao cho chúng tôi với Đảng Cộng sản Pháp, giai cấp cộng sản Pháp, giai cấp vô sản thuộc địa và giai cấp vô sản thế giới. Khi tôi nghe tin về cái chết của đồng chí, tôi là giọt nước mắt buồn. Đối với tôi, anh là một trong những đồng chí của tôi, bạn bè và anh em. Chúng tôi nhận ra rằng anh là người vĩ đại đáng nhớ. Cho đến năm 1934, chúng tôi vẫn đang cố gắng làm việc với nhau về vấn đề thuộc địa, và sự nhiệt tình đặc biệt của ông đã quan tâm thực hiện những công tác Cộng sản. Ông là một trong những đại diện của tổ chức vùng Viễn Đông chống chiến tranh hòa bình. Chúng ta đã từng gặp nhau ở Trung Quốc. Nhân cơ hội đó, ông đã giúp tôi ra khỏi một cuộc gặp gỡ rất khó khăn.
Có những mùa hè chúng ta gặp nhau để thảo luận về các vấn đề thuộc địa, đặc biệt là trong vấn đề Đông Dương, vô sản thuộc địa, nay đã mất một người cộng sản tốt, và một người bạn thật sự. Đồng chí Paul đã qua đời, ví như một cây cung của mình làm mất tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm, mãi mãi trong trái tim của chúng tôi. Đau buồn than khóc, tôi cam kết thực hiện theo cuộc đời cao quý này, chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh, dù dai dẳng cho đến khi thành công. 08/1937 Nguyễn Ái Quốc."

Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản được bầu chọn vào năm 1935. Hàng đứng: (từ trái sang) M.Moskvin, Otto Kuusinen, Klement Gottwald, Wilhelm Pieck, Dmitry Manuilsky. Hàng ngồi: (từ trái sang) André Marty, G.Dimitrov, Palmiro Togliatti, V.Florin, Vương Minh. Nguồn: Tài liệu HuỳnhTâm.

Ngày 06 tháng 6 năm 1938, "P.C Lâm" (HCM) chữ ký danh nghĩa Nguyễn Ái Quốc viết một bức thư bằng Pháp ngữ gửi Quốc tế Cộng sản:
"Các đồng chí thân mến,
Hôm nay là kỷ niệm năm thứ bảy của tôi bị bắt ở Hồng Kông, nó sẽ là năm thứ tám của tôi chưa nhận được công tác nào của đảng. Lợi dụng cơ hội này để viết thư gửi đến quý đồng chí, yêu cầu quý đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi hoàn cảnh đau thương này. Họ đang chuẩn bị gửi tôi đến một nơi khác, hoặc đưa cho tôi về lại Trung Quốc, xin hãy làm tất cả mọi thứ mà quý bạn có thể tận dụng nơi lợi thế của tôi. Yêu cầu quý bạn không nên để tôi nghỉ ngơi đã quá lâu.
Tôi rất biết ơn quý đồng chí, cho phép tôi được trở lại công tác, hãy chấp nhận tôi là một người Cộng sản. 1938/06/06 Lâm/Nguyễn Ái Quốc."
(Nơi lưu trữ hồ sơ, số 228 (Hồ Chí Minh Biography), hay Vera Zvonareva,Vesey, và Leva tại Duke).

Thiếu tướng Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan 1938). Nguồn: Tài liệu HuỳnhTâm.

Hồ Chí Minh ở Diên An Trung Quốc (1938-1945)
Đầu năm 1938, thảo nguyên phía nam của Nga, thủ đô của Kazakhstan Almaty, tiếp theo phía đông biên giới Trung Quốc, điểm khởi đầu của con đường tơ lụa vào Urumqi. Đảng Cộng sản địa phương trợ giúp Hồ Tập Chương (HCM) đến Lan Châu. Người đứng đầu văn phòng Quân đội Giải phóng nhân dân Tây An, Thiếu tướng Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan) được lệnh sắp xếp một người khách đi đường bộ đến Diên An, Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan) lấy tư cách cá nhân tiếp nhận lệnh. Ông đã từ lâu nhớ lại thường đề cập vấn đề: "Khi ấy ông lão (Hồ) nói với tôi đi tham gia một cuộc họp quan trọng về Châu Á, nhưng tôi không được quyền hỏi tên họ của lão ấy; bởi lệnh trên bảo tôi đối xử, chăm sóc tôn trọng lão ta, và điều động an ninh hộ tống ông đến Diên An."

[1] 1938, 6 tên gián điệp bí mật nhất của Trung Cộng, số 1 Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) phụ trách Đông Dương, Lý Khắc Nông (李克農) Thứ trưởng kiêm Giám đốc Văn phòng Bát lộ quân, Khang Sanh (Kang Sheng) Bộ trưởng Bộ Xã hội, Tiền Tráng Phi (Qian Zhuangfei) UBND, Hồ Để (胡底) thư ký Trung ương Cục CPC, Long Đàm (Longtan) nằm vùng Quốc Dân Đảng. Nguồn: Tài liệu HuỳnhTâm.

Hồ Tập Chương (HCM) ngụy trang quần áo, giày dép theo nhóm xe bò làm người vận chuyển bán cá khô ở Tây An, chở lương thực đến núi Diên An, vì vậy hầu hết cuộc hành trình đi bộ tránh được quân đội Quốc Dân Đảng. Cuối tháng 10, giám điệp Khang Sanh (Kang Sheng) Bộ trưởng Bộ Xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận Hồ Chí Minh tạm trú tại ký túc xá Diên An "Zaoyuan", và chịu trách nhiệm an ninh cho Hồ. Lý Khắc Nông (李克農) Thứ trưởng kiêm Giám đốc Văn phòng Bát lộ quân (VIII) Quế Lâm, tiếp nhận và thu thập tài liệu gián điệp nhân chứng sống HCM.
Trước năm 1934, gián điệp Khang Sanh (Kang Sheng) yêu cầu Moscow lập án tử hình Hồ Chí Minh, nhưng bây giờ nó đã trở thành tổ gián điệp quốc tế, sinh hoạt trong một Tảo Viên ngồi chung bàn Giai Tân, bằng chứng đáng kể rằng Hồ Chí Minh đến Tây An hiến kế lập mưu cướp nước Việt Nam, còn Khang Sanh âm mưu nội chính tại Việt Nam. Hồ Chí Minh chuyển sang hoạt động Quốc tế Cộng sản, thực hiện theo thứ tự có liên quan:
- Thứ nhất công tác giúp loại bỏ các phe Cộng sản Trotskyist và những người không theo Hồ Chí Minh tại Trung Quốc và nước ngoài (VN), vào thời điểm nay HCM hoạt động với tư cách phóng viên, bút danh Hồ Ánh Sáng.
- Thứ hai, được sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vũ trang chương trình Executive "mặt trận" Quốc tế Cộng sản, các nguồn tài nguyên thu thập tình báo Nhật Bản, tìm hiểu xu hướng phát xít Nhật xâm lược Bắc Việt Nam. Ngoài ra "bao trong phủ ngoài" hoàn thành công trình Hồ Chí Minh tại VN.
- Thứ ba, 1939, Trung Cộng gửi Hồ Chí Minh đến Việt Nam với nhiệm vụ bí mật khai trừ "ba chữ, nội dung và Trotsky", hoàn thành kế hoạch cướp chính quyền VN, chứng cứ cụ thể được cung cấp tài trợ. Cuối năm 1938 Hồ Chí Minh thu thập nguồn tình báo Nhật Bản và tiếp nhận mật lệnh tạm ẩn ở Quảng Châu, mở cuộc xâm nhập gián điệp vào quân đội Nhật Bản tại Bắc Việt Nam với khẩu hiệu "Trái đất khỏi tử thần", dù điều kiện nào cũng thực hiện "kém và đắt tiền", thay đổi luôn luôn kế hoạch xâm nhập, di chuyển hoạt động không cố định.

Cuộc sống rực rỡ của Hồ Chí Minh trong hai tuần ở Diên An (Zaoyuan), sau đó nhận lệnh ăn mặc như tướng Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying), vội vã lên đường đến văn phòng ĐCS Quế Lâm Trung Quốc, bước chân đầu tiên của Hồ Chí Minh vào Văn phòng Bát lộ quân ngày đến không được truy tìm chính xác, ngày kết thúc sau khi đào tạo kiến thức và hành động Cương lĩnh Cộng sản tại Văn phòng Bát lộ quân Quế Lâm.

Ngày 23 tháng 9 năm 1982 ông Hà Khải Quân mở cuộc phỏng vấn Giáo sư Hoàng Tranh (Huang Zheng) về hồ sơ gián điệp, ông cho biết: "Cuối năm 1938, nhân dịp mùa xuân và mùa hè năm 1939, tôi công tác tại trụ sở Bát lộ quân Quế Lâm, trong thời gian đó, chúng tôi tạm trú với Hồ Tập Chương trong một ngôi nhà lớn tại thôn Mạc Tây Phương. Sau đó, mới biết ông ta sử dụng tên họ Hồ, tôi nghĩ giọng nói của ông là người Hẹ. Lúc ấy Hồ chịu trách nhiệm về sức khỏe mà còn là một phóng viên tin tức vĩa hè, do đó ông ta quen biết quan chức hàng đầu của tổ chức đảng. Ông ấy cũng chịu trách nhiệm cho việc chỉnh sửa tạp chí trong thẩm quyền của chúng tôi "Cuộc sống báo chí" không được bao lâu... Sau này tôi không biết danh tính thực sự của ông ấy như thế nào, nhưng khi tôi gặp lại ông với cái tên mới Hồ Tĩnh Mạch; Tôi đã từng chỉ trích ông Hồ có những điều vi phạm trong văn phòng Bát lộ quân, cũng có lần những người phụ trách dưới quyền của Lý Khắc Nông đến tìm tôi hỏi về sự kiện chỉ trích Hồ có phải không?" Họ trách tôi "Tại sao những người như vậy lại có thái độ tự do chỉ trích? Sau đó tôi mới biết thêm danh tính của ông ấy chính là Hồ Chí Minh một tên cướp nước Việt Nam không đơn giản, bởi ông ấy nguyên bản gián điệp."
ÿ  Huỳnh Tâm

Tham khảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét