Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 16 (Huỳnh Tâm)Giải mật: Những ẩn số sau lưng của Hồ Chí Minh
Bối cảnh thực tế của Việt Minh, từ đầu những năm 1938 Trung Cộng đã thành lập một số mật khu Việt Bắc trong lãnh thổ Việt Nam, và Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nối vào những con đường núi giao thông với cộng đồng dân tộc Choong. Hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, thời đó có một người Choong bí danh Khương Thượng quê Đông Lan, Quảng Tây thay mặt Trung Cộng đứng ra cung cấp vũ khí, quân nhu và quân lương, sau năm 1950 người ta biết đến chính Thượng tướng Vi Quốc Thanh là cố vấn của Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 15 (Huỳnh Tâm)


Mặt trái của Hồ Chí Minh.
Trong Thế chiến II, Nhật Bản đứng lên phát động "Đại Đông Á" đem quân đội chinh phục mở rộng chiến tranh tấn công Thái Bình Dương. Ngày 08 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, sáp nhập các nước quần đảo Nam Thái Bình Dương vào Đại Đông Á làm trọng lực cho nguồn vật tư chiến tranh cho "Đại Đông Á", thay cho một khẩu hiệu "đại đồng sinh tồn, thịnh vượng, chung sống", cùng thời với cái gọi là "Nam Dương nhất khởi hoa nhập kì sở vị" (cộng, vinh, quyền), chiến thuật này đã cố ý xâm lược từng quốc gia theo chi tiết kế hoạch bước một của Nhật Bản, đặc biệt là đối với Việt Nam, được coi là sự khởi đầu của Nhật Bản.

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 14 (Huỳnh Tâm)Hồ Tập Chương gián điệp bí ẩn của cộng sản Đông Dương.
Chu Ân Lai cảm xúc, cho biết: Bốn trong số họ đã ở độ sâu trong lãnh thổ Việt Nam, có cả Lý Khắc Nông (Li), Long Đàm (Longtan), Hồ Tập Chương (bí danh Hồ Đề) và Tiền Tráng Phi (Qianzhuang Fei). Bốn gián điệp này làm nên lịch sử Đảng đó là điều hy hữu của Trung Quốc".