Quê hương tôi cứ mãi điêu linh - Kỳ 13 (Huỳnh Tâm)


Hồ Tập Chương một bóng đen sau lưng Mao Trạch Đông.
Gián điệp Hoa Nam, Lương Phong tiết lộ. "Tôi còn nhớ từ năm 1950 đến những năm 1970 tại Việt Nam đã từng nổ ra cuộc chiến tranh, người dân Trung Quốc hình dung theo cách nói của Hồ Tập Chương "Việt Nam thuộc nội địa của Trung Quốc". Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, hướng dẫn Hồ Tập Chương phát biểu bừa bãi để nhận lại lời hứa thực hiện viện trợ dồi dào, và tiếp nhận vị trí quan trọng, cùng lúc chuyển viện trợ theo bước chân của "Hồ" bằng mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, tài chính cho đến khi hoàn toàn giải phóng, đất nước Việt Nam.

"Bác" còn hơn Mỹ ném bom (Huỳnh Tâm)

Trong chiến tranh Việt Nam có hơn trăm ngàn phụ nữ như Mai Thị Diễm và Vũ Hoài Thu, chủ yếu duy nhất làm một việc "gái giải sầu" cho các cấp chỉ huy trong quân đội Việt Cộng, mang tiếng nữ quân nhân tham gia chiến đấu nhưng trên đôi vai làm nghĩa vụ "nữ dân quân tải đạn" cung cấp chiến trường theo đường vận chuyển sông, rạch, rừng, biển v.v...

Quê hương tôi cứ mãi điêu linh - Kỳ 12 (Huỳnh Tâm)

Huyền thoại đảng "Bác" bịp bợm
"Hồ Chí Minh không bao giờ kết hôn", tất cả những vở kịch của Hồ Chí Minh đều qua tay ổ bịp của Hoa Nam và ban tuyên giáo tạo ra huyền thoại. Nhiệm vụ chính của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác bịp của Đảng.

Quê hương tôi cứ mãi điêu linh - Kỳ 11 (Huỳnh Tâm)

Năm (5) danh tướng làm khổ dân, bán nước cho Trung Cộng.
Võ Nguyên Giáp (武元甲), Nguyễn Chí Thanh (阮志清), Nguyễn Sơn (阮山), Chu Văn Tấn (Zhu Wenjin-朱文晋), Hoàng Văn Thái (Huang Wentai-黄文泰). Trường hợp các tướng lãnh Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái (Huang WenTai) có bí danh "Một chung, hai chung, ba chung", hai người kia, mặc dù có đủ trình độ chuyên môn được trao cấp tướng, như Hồng Thủy (Nguyễn Sơn) chết không được thực hiện thăng quân hàm mới, Chu Văn Tấn (Zhu Wenjin) rời khỏi quân ngũ sớm, cuối cùng họ không tiếp tục thăng quân hàm cấp đại tướng.