Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 1
“... Sự thực, Hồ Tập Chương (HCM) đã dâng Ải Nam Quan cho đảng CS Trung Quốc, vào ngày 01/10/1950, ngày quốc khánh CS Trung Quốc...”
 
LTS: Quý bạn đang theo dõi loạt bài của tác giả Huỳnh Tâm. Đây là một công trình thu thập tài liệu vô cùng gian nguy, đến 2 lần bị thương, và đầy thử thách. Tác giả đã vào sanh ra tử để cứu vớt những bạn thân, vướng vào lâm nguy ở bên Trung quốc và nhờ đó đã trở thành nhân chứng trong cuộc chiến Việt-Trung năm 1979-1998 và những năm sau này. Vì tài liệu được ghi theo mật mã của tình báo Hoa Nam nên việc giải mã đòi hỏi nhiều công sức. Tác giả phải chuyển ra tiếng phổ thông

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 2
"...Đến nay người dân Việt Nam vẫn chưa mở mắt ra để thấy đảng CSTQ cai trị qua trung gian CSVN, hay không muốn thấy?..."
Giải mã nhân vật muôn mặt.
Chân bước đều, thả trôi người trên khu phố Vĩnh An Thị, đi không hối hả tự chân dẫn dắt đường về, đến đầu khu phố Phương Đông, bỗng gặp mẹ của anh Nhất Biến đang đi hướng đối diện, gợi tôi nhớ về bà đã có một thời vang bóng, nữ tình báo Trung Quốc, tên Hồng Mạo Lý (李弘茂). Vui mừng nào hơn, thấy bà vẫn khoẻ mạnh, không hẹn lại gặp ở đây, liền chào, và hỏi:
– Con kính chào mẹ, thưa mẹ đi đâu vậy?

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 3
"...Từ Bắc vô Nam, Việt Minh loan truyền: "Sát Nhất Nhân Vạn Nhân Cụ (Giết 1 người để làm 10000 người phải sợ)...
Hoạn lộ ngoại bang mưu đồ.
Đảng CS Quốc Tế, chủ trương nhuộm đỏ thế giới "đồng đảng chia để trị", mỗi hướng chịu trách nhiệm một vùng. Liên Xô tiến theo đường thẳng san bằng Âu Châu, riêng Trung Quốc tiến quân vào hướng Á Châu gặp nhiều vất vã, đụng độ một lúc 14 quốc gia cùng biên giới, tuy nhiên phong trào CS Á Châu bắt được nhiệp thở khát vọng độc lập khai trừ thực dân đô hộ, CS Trung Quốc thừa dịp mở cửa bành trướng từ Tây, xuống Nam, lên Bắc. Riêng hướng Nam, bộ máy CS Trung Quốc lập cơ sở kháng chiến tại Pắc Bó trong lãnh thổ biên giới của Việt Nam, với tên gọi đảng CS Đông Dương

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 4
...bán đấu giá chiếc áo "Lụa" của Hồ Tập Chương (HCM) với giá 9 tấn vàng, triều cống cho tướng lãnh Quốc Dâng Đảng…”
Bàn tay cướp không bao giờ sạch máu.
Ngày 25-8-1945. Theo kế hoạch của tình báo CS Trung Quốc đưa ra quyết định giải thể "Ủy ban giải phóng dân tộc", thành lập "Chính phủ Cách mạng lâm thời". Cố vấn CS Trung Quốc thúc dục tiến hành thực hiện kế sách Nhiên Đích (然的- Ngũ san định).
1 Khích động xã hội tranh chấp (鼓励社会纠纷  cổ lệ xã hội củ phân).
2 Càn quét loại bỏ tư sản, phát hành phiếu tệ (搜捕从生和分配的股份货币 sưu bộ tùng sinh sản hòa phân phối đích cổ phần hóa tệ).

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 5
"...Đến năm 1949 Tình báo CS Trung Quốc chở qua Việt Nam cả tấn hàng viện trợ chính trị, bằng sản phẩm chân dung Hồ Tập Chương, giao cho đảng CSVN phát hành..."
Giải phẫu chỉnh hình Hồ Tập Chương (HCM).
Quả nhiên tình báo CS Trung Quốc đã giải phẩu hoàn mỹ, trang bị chu toàn thân thế họ Hồ, vai trò mới của Hồ Tập Chương tuyệt hảo, bước lên sân khấu chính trị với áo vải HCM, đủ che đậy mọi sự

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 6
“...sau khi biến 36 phố phường đổ nát và cảnh đồng bào điêu linh, chính họ Hồ nhận lệnh từ Bắc Kinh, chủ ý mượn tay thực dân Pháp phá sạch thủ đô Thăng Long Việt Nam...”
Đảng CSVN phát động cuộc chiến 1946.
Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Việt Minh châm ngòi thuốc súng chiến tranh với thực dân Pháp tại Hà Nội, lan rộng đến mọi nơi tỉnh thành, quận huyện. Những cố vấn CS Trung Quốc cùng đảng CS Việt Nam lượng định lại tình thế, nhận thấy bất lợi, hối hả bỏ chạy về Hà Đông, Thái Nguyên, Lào Cai v.v... họ về đóng quân tại căn cứ an toàn khu Việt Bắc.

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 7
“...cá tính của Giáp mỗi khi có vấn đề khó giải quyết, y cố thủ bằng cách thụt lùi về sau một bước, cứ thế thụt lùi mãi, tạm cho y một quân hàm tướng không thực quyền, cùng lúc vẽ cho y một huyền thoại binh nghiệp Đông Dương...”
In tiền bạc giả mạo hơn thực!
CS Trung Quốc dàn dựng ra những con bài chòi, hát chung một hài kịch chính trị CS Đông Dương. Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và Cựu

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 8
"...Mạnh lưới CS Quốc Tế đương nhiên không khờ khạo để cho đảng CSTQ dựng đứng một tên Nguyễn Ái Quốc đã chết tại Hồng Kông vào năm 1932, nay được sống lại. Thực sự KGB đã bí mật đưa hủ tro cốt Nguyễn Ái Quốc về Liên bang Nga..."
Mã số Hồ Tập Chương dần dần hé lộ.
Năm 1940, Mạng lưới Cộng Sản Quốc Tế, thừa biết Hồ Tập Chương (HMC) là con cái của nhà ai. Năm 1950, Mao Trạch Đông (泽东) và Chu Ân Lai (周恩来) gọi Hồ Tập Chương (胡志明) cùng tháp tùng đến Moskva, yết kiến Stalin tại điện Kremlin. Mao Trạch Đông đề nghị Stalin công nhận Hồ Tập Chương (HCM) như một đồng chí CS Quốc Tế tại Đông Dương.

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ

Kỳ 9

"…Mỗi thành viên trong công tác tuyên truyền vận dụng tối đa huyền thoại, hư cấu của lãnh tụ, và các anh hùng mọi lứa tuổi, mọi giới đều tạo lợi ích cho tuyên truyền của đảng…"
Mao thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương.
Cũng trong năm 1950, Hồ Tập Chương (HCM) thêm một lần bí mật xuất ngoại, "9 ngày", vượt biên giới Long Châu đến Bắc Kinh yết kiến Mao Trạch Đông, nhận thông báo: "Đồng chí Stalin, thay mặt CS Quốc Tế ủy nhiệm sứ mệnh giải phóng Đông Dương do đảng CS Trung Quốc lãnh đạo, như đồng chí Hồ đã biết".

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 10
Chu Ân Lai, ngày 16 tháng 12 năm 1953,
tại Lưu Châu.Nguồn: CPC.
“…Lý cớ nào Bộ Chính Trị, Quân Ủy Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mãi đến hôm nay chưa bạch hóa các tài liệu trong văn khố của Ðảng và Quân Ðội Nhân Dân (QÐND) để phản bác những hồi ký hay xác nhận chứng thực của Chu Ân Lai…”
Mao Trạch Đông chỉ huy Điện Biên Phủ.
Từ 1944 đến 1949, Liên quân Pháp và Việt Minh nằm trong thế "mèo vờn chuột" chiến tranh du kích. Ở thời điểm này toàn bán đảo Đông Dương vẫn còn là thuộc địa của Pháp, riêng kinh tế miền Bắc xuống thấp, trước ngưỡng cửa báo động nạn đói lần thứ hai, và chiến tranh đe dọa người dân khốn cùng.
 
Phần lớn ruộng đồng miền Bắc vốn đã hẹp, nay gánh thêm mệt mỏi vì bom đạn cầy xới để lại hố bom, mìn cài, bàn chông sắt hay tầm vông trên mỗi cánh đồng. Về tâm lý người dân không cảm tình người Pháp bởi gót giày đinh

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ
Kỳ 11

“...Không còn lý do gì để nhân dân Việt Nam chấp nhận ôm đảng CSVN bởi vì nguồn gốc sinh đẻ của nó là Hán. Những hồ sơ mật về mối liên hệ CSVN và CSTQ có mấy ai tìm được và không mong gì sẽ được tiết lộ...”
Thủ đoạn trong chiến tranh.
Điện Biên Phủ khởi chiến vào ngày 20 tháng 11 năm 1953. Người ta còn gọi nó là: "Chiến dịch Thu Đông năm 1953 và Xuân 1954". Chiến thắng này để lại đằng sau quá nhiều bí mật chưa hề tiết lộ, và

Huỳnh Tâm

Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ

Kỳ 12
Cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ đã bày ra ánh sáng, soi thấu ý đồ "Mao hóa CSVN" dù đã mấy lần cả thế giới phủ nhận sự có mặt của Việt Minh trên bàn hội nghị Genève 1954. Mao vẫn lấy quyết định duy trì lực lượng Việt Minh làm đứa con tinh thần của Mao.
Bàn tay Mao Nhuận Chi (Mao Trạch Ðông) càng tinh quái hơn, xoay vần Hồ Tập Chương:

Huỳnh Tâm


Đảng CSVN phiên bản của tình báo Trung Quốc

Kỳ 13

"...Từ đó phần đất bên kia dần dà trở nên cằn cõi. Mưa cờ đỏ sao vàng đổ xuống trên đầu dân Việt miền Bắc. Cờ máu gieo rắc khổ đau và len lỏi vào đời sống riêng tư của từng nhà, rình rập ăn mòn tinh thần của từng cá nhân, và lâu ngày chất hữu cơ cạn kiệt, làm khô héo thể chất..."

Đi tìm Tự do
Tháng 11/1953, Trường Chinh đề xuất luật cải cách ruộng đất kỳ 2, thay đổi phương thức hành động mạnh tay hơn, được phát động từ các vùng