Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 12 (Huỳnh Tâm)

ÿ  Huỳnh Tâm

 Mùa xuân năm 1965, Hồ Chí Minh bí mật đến Trung Quốc, theo kế hoạch dự kiến của tình báo Hoa Nam. Hồ Chí Minh sẽ đến điểm hẹn Hồ Nam (Trường Sa) gặp Mao Trạch Đông (Hồ Nam quê nhà của MaoTrạch Đông).Nguồn: Tân Hoa Xã.[1]

"…Quá nhiều trò dối trá của Hồ Chí Minh đã làm suy bại đất nước. Thâm cung bí sử của họ Hồ nguyên gốc Hán đã được chúng tôi phơi bày. Thậm chí họ Hồ tự phong "cha già dân tộc" và người dân vẫn tiếp tục chấp nhận, không biết họ Hồ là một điệp viên kiệt xuất của tình báo Hoa Nam…"

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 13 (Huỳnh Tâm)

ÿ  Huỳnh Tâm
Ngày 21 tháng 7 năm 1955. Mao Trạch Đông, Chu Đức, Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Văn Hoan tại sân bay Bắc Kinh.  Nguồn: Tình báo Hoa Nam.

“…Tư liệu đang nằm trong tình trạng mạch nước rò rỉ và dĩ nhiên lâu ngày ắt phải thấm đất ướt sâu. Hy vọng sẽ chảy mãi không cạn nguồn sự thật mà đã hơn 74 năm cấm kỵ mà người dân không được biết đến. Chúng tôi tin rằng nhân dân Việt khó chấp nhận kẻ phản bội Tổ quốc lại tự do sống nhởn nhơ trong nhà Việt Nam…”

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 14 (Huỳnh Tâm)

ÿ  Huỳnh Tâm
Hồ Chí Minh bí mật liên hệ với các tướng lãnh Trung Quốc đến đảo Mã Bạch Sơn viếng thăm bộ chỉ huy viện trợ quân sự tại căn cứ Quân khu Nam Hải. (Từ trái sang) Đại tướng Vi Quốc Thanh, Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trương Nhật Thanh Bí thư tỉnh ủy Nam Ninh, Thiếu tướng Hà Đình Nhất Chủ tịch tỉnh Quảng Châu.  Nguồn: Tình báo Hoa Nam.

"…Năm 1957, Hồ Chí Minh bí mật "chuyển giao" đảo Bạch Long Vĩ cho Bắc Kinh, xem đó là việc riêng của đảng cộng sản. Nội dung cụ thể của thỏa thuận không có một người dân Việt Nam nào được biết. Mặc dù chữ ký của của Hồ Chí Minh vô giá trị, nhưng đảo Bạch Long Vĩ đã bị Trung Quốc chiếm gọn…"

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 15 (Huỳnh Tâm)

ÿ  Huỳnh Tâm

"…tiêu chuẩn của một binh sĩ Việt Nam-Trung Quốc với sự chăm sóc của viện trợ rất sung túc, những chiến binh Trung Quốc tại chiến trường Việt Nam vẫn sống tốt hơn tại xứ sở. Tiêu chuẩn này, có thể tương đương với quân lực Hoa Kỳ, tuy nhiên không hiểu vì lý do nào binh sĩ Việt Nam lại đói khát, không đủ ăn mặc, trong khi đó đạn dược dư thừa…"