Huỳnh Tâm


Chiến lũy Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam
Kỳ 20
 
Triển lãm, nghệ thuật ảnh của Viên
Dung. Phương Chi Tuyết (更多雪)
thực hiện.
“...ngoài mặt tôi tỏ vẻ ân cần, niềm nỡ, mỗi lần bắt tay với kẻ thù, lòng tôi muốn giết sạch cùng lúc những tên Tần Thủy Hoàng con...”

Một sớm mai khác thường, vào lúc 6 giờ 30 sáng, ngày 28/9/1987. Ngoài đường phố Phương Đông, có những tiếng chân chạy của trẻ em bán báo, miệng rao thanh thoát:

"新的信息,新的消息,尤其是东部附近的艺术画廊.近及,请购买新的消息" (Báo mới, báo mới, đặc biệt tin khu phố Phương Đông

Huỳnh Tâm


Chiến lũy Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam
 Kỳ 19
Công an, Tình báo CSTQ
“...em lo cho sư phụ quá, theo ca hồ sơ này dưới sự thẩm tra của Đào Phương, ít nhất sư phụ gỡ bốn cuốn lịch...”
 
Xe BJ-212 của Cục Tình Báo Vân Nam, chạy qua đường phố, đôi lúc kéo còi, người bộ hành hối hả tránh ra hai bên lề đường. Có lần Bác Cả nói: "Bất cứ nơi nào, khi gặp bọn quỉ công an, tránh là thượng sách".
Tôi không cần biết thời gian, xe Cục Tình Báo Vân Nam dừng lại tại địa chỉ nào, bởi đôi mắt để ý thành phố cổ xưa Côn Minh.