Huỳnh Tâm

Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa mời Trung Quốc chiếm Biển Đông
Kỳ 3
Theo bản đồ này, Âu Châu cũng đã đưa ra một cảnh cáo gửi đến Trung Quốc, cho thấy thế giới quang tâm về Biển Đông của Việt Nam.
“...Đảng CSVN che giấu sự kiện lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam đã bị co rút từ năm 1945, tính ra cho đến nay đã 68 năm (1975-2013), vì lý do đảng Cộng Sản Việt Nam do đảng Cộng Sản Trung Quốc đào tạo...”