Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)


Những sự thật của Hồ Quang (胡光) trong tài liệu "Tham khảo lịch sử" (历史参考) của đảng cộng sản Trung Quốc, và Hồ Chí Minh với những người vợ Trung Quốc" (胡志明市与中国女人). Tìm thấy những mệnh đề lớn, nói đến Hồ Quang một nhân vật mà Hoa Nam đếm được từng bước chân trong hồ sơ lưu trữ tại Bắc Kinh, có quá nhiều tên tuổi khác nhau, trái lại không ai có thể đếm hết điệp vụ bí mật của con người gián điệp này, nó có bề dày đặc lệnh chuyên nghiệp, ông cũng là một biệt tích che khuất thân phận người Hán trước sứ mạng "Hồ Chí Minh lãnh tụ cách mạng Trung Quốc tại Việt Nam" (胡志明越南革命领袖中国).

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 8 (Huỳnh Tâm)

Hồ Chí Minh bí mật đi cầu viện Trung Cộng và Liên Xô
Mao Trạch Đông cầm tù đoàn tùy tùng của Hồ Chí Minh gần bốn tháng tại Bắc Kinh, từ ngày 16/1/1950-10/5/1950. Dù biết rằng Hồ Chí Minh do Mao và Chu khổ kế đào tạo vẫn phải cảnh giác, một khi con ngựa hoang ra khỏi chuồng. Quyết định của Mao muốn Hồ trung thành tuyệt đối, những thỏa thuận phải bất biến, nhất là hiệp ước khai thác lực lượng dân quân, chiến lược lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên Việt Nam, đổi lại Trung Cộng bảo kê chế độ về mọi mặt, chính trị, quân sự, và tài chính. [1]