Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 16 (Huỳnh Tâm)

ÿ   Huỳnh Tâm


“…Cùng năm, vào tháng 10, Liên Xô và Việt Nam ký kết "Liên Xô hữu nghị và Hiệp ước Hợp tác Việt Nam", hai bên thành lập một liên minh quân sự. Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt viện trợ cho Việt Nam, và hai nước Việt Nam-Trung Quốc chính thức đối đầu, sau đó xảy ra xung đột quân sự ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến 2000 (21 năm)…”

Điệp viên bí danh Hồng Thủy là ai (Kỳ 3) Huỳnh Tâm

“…Theo sổ tay của ông, chính ông là người đã thủ tiêu Trung tướng Nguyễn Bình, và ngày nay đến lượt ông chết dưới tay Hồ Chí Minh (cũng có thể gián tiếp họ Mao nhung tay vào). Cái chết của ông còn nhiều bí ẩn và vẫn chưa biết ai là hung thủ thực sự…”
Hồ Chí Minh tự tay đào sâu chôn chặt dưới lòng đất một lý lịch hình bóng đi đôi với hai cuộc đời điệp viên Hồ Chí Minh và Nguyễn Sơn. Ông xây dựng sự nghiệp quốc tế cộng sản trên lưng người dân bằng chiêu bài chống Pháp, cướp chính quyền Việt Nam, vì nguyên nhân đó ông nhất định phải tách rời khỏi ảnh hưởng của tên điệp viên Nguyễn Sơn (Hồng Thủy).

Điệp viên bí danh Hồng Thủy là ai (Kỳ 2) Huỳnh Tâm

Điệp viên bí danh Hồng Thủy là ai
 Kỳ 2)
Huỳnh Tâm
“…hơn 200 thành viên sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quân sự Trung ương, Bộ Ngoại giao, tất cả lãnh đạo Hồng quân đồng tiễn biệt, nói đúng ra là truy điệu sống Hồng Thủy tại sân ga. Bây giờ Hồng Thủy hóa ra “con lợn đã bị chọc tiết”…”

Điệp viên bí danh Hồng Thủy là ai (Huỳnh Tâm)Kỳ 1

  

Điệp viên Thiếu tướng Hồng Thủy
“…Nguyễn Sơn - Hồng Thủy chỉ phục vụ cho đảng cộng sản Trung Quốc chứ không vì quê hương hay đất nước Việt Nam, vì đương sự đã có lần phát biểu: "…trở lại quê hương để giúp Hồ Chí Minh thực hiện ước nguyện cha già của dân tộc đần độn…"…”