Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 7 (Huỳnh Tâm)


Vào giữa tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh chấp nhận tuyên bố "Thông điệp biên giới", ngừng chiến tranh với Nhật Bản, sau ngày 13-15 tháng 8, có cuộc họp của Đảng Cộng sản Đông Dương tại tỉnh Tuyên Quang, cho công việc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng, đảng Cộng sản tổ chức một hội nghị tại trụ sở chính của Việt Minh (AU) chọn thời điểm quyến định cướp chính quyền. [1]

Ngày 16, Đại hội Việt Minh thông qua một nghị quyết, tập trung tất cả các lực lượng, ban hành cuộc tổng nổi dậy trên toàn quốc. Sau khi cướp chính quyền thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, và thực hiện chính sách 10 điều cải cách dân chủ. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giải phóng Quốc gia, [2] mọi quyết định thi hành trước khi quân Đồng minh tiến vào Việt Nam, tước đoạt vũ khí từ tay quân Nhật và kết thúc quyền lực nhà nước Việt Nam thân Tây Phương. Quân đội Giải phóng Việt Minh tiến vào tỉnh Thái Nguyên mở đầu cho cuộc nổi dậy cướp lấy chính quyền.
Ngày 19 tháng 8 cuộc tổng nổi dậy phía Bắc Hà Nội, ngày 23 tháng 8 khởi nghĩa ở thành phố Huế, 25 tháng 8 thành phố Sài Gòn. Từ ngày 16-28 tháng 8, có tất cả 32 tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia nổi dậy từ miền Bắc vào Nam thiết lập một chế độ mới. Ngày 27 thành lập chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 11-3-1945, Bảo Đại công bố "Tuyên ngôn Việt Nam Độc lập".
Ngày 16/8/1945, Nhật Bản đầu hàng phe Đồng minh, Thủ tướng Trần Trọng Kim khẳng định bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Sau đó, ngày 18/8/1945, vua Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam và chính thức công bố "Tuyên ngôn Độc lập".


"Hoàng đế Bảo Đại đã ký đạo dụ ngày 11/3/1945 "Tuyên ngôn Việt Nam độc lập", khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ".

Trong ngày 11/3/1945, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Đây là thời điểm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Nội các Trần Trọng Kim (loan tải trên báo Trung Bắc Chủ Nhật 20/5/1945, Thư viện Quốc gia Pháp).

Ngày 30-8, vua Bảo Đại thoái vị, đời vua cuối cùng triều nhà Nguyễn tại Huế. Ngày 02 tháng 9, gián điệp Hồ Chí Minh, thay mặt Quốc tế Cộng sản Trung Cộng thành lập chính phủ lâm thời, đọc "Tuyên ngôn Độc lập" tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và Việt Nam độc lập. Trong năm tháng, năm 1945 dân tộc Việt Nam tiếp nhận hai "Tuyên ngôn Độc lập".

Danh tính sự thật của Hồ Chí Minh.
Những nhà sử học Trung Hoa viết hai biên khảo giá trị về lịch sử cận đại của Việt Nam, trong đó có nội dung xác định chắc nịch và rõ ràng Hồ Tập Chương (HCM) một kẻ cướp "Hài kịch trộm rồng đổi phượng" (thâu long chuyển phụng đích  khúc) [3], tác giả đã dành nhiều thời gian đáng kể để lần bước theo sát từng điểm một và khẳng định Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) đã qua đời vào đầu năm 1932, vì bệnh lao phổi. Và biên khảo thứ hai với nội dung "Ve sầu lột xác, hai người thật-giả" (kim thiền thoát xác chân giả nhân sanh) [4], chỉ ra rằng giữa 1929-1931, đồng thời có hai Hồ Chí Minh; một trong số họ là Nguyễn Ái Quốc, một người khác là Hồ Tập Chương. Lần đầu tiên Hồ Tâp Chương hoạt động tại Liên Xô (1933-1938), và chỉ đích danh Hồ Tập Chương gian dối tự nhận danh tính của Nguyễn Ái Quốc, theo kế hoạch sắp xếp của Quốc tế Cộng sản, làm nền tảng cho Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Nam, bản thân Hồ Chí Minh đã có âm mưu chính trị gian dối. Những biên khỏa trên mở ra 50% sự thật. Nay chúng tôi khám phá tài liệu của tình báo Hoa Nam, sẽ phơi bày hết những ẩn số bí mật của Hồ Chí Minh.

Năm 1938-1945, Hồ Chí Minh vẫn sống tại Trung Quốc, danh tính thực sự của Hồ Tập Chương (HCM) vẫn tiếp tục công tác gián điệp. Tháng 10 năm 1938, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Diên An mà không phải ở trên đất nước Việt Nam. Tại mật khu Diên An, gián điệp Hồ Tập Chương, Diệp Kiếm Anh với Khang Sinh thừa lệnh Quân ủy Trung ương Trung cộng (CPC) âm mưu thành lập "Trung tâm Tảo Viên, huấn luyện du kích Việt Minh".

Mao Trạch Đông truyền lệnh cho Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying) người lãnh đạo quân đội Cộng sản Bát Lộ Quân Quế Lâm? (VIII Route Army Office) cùng với Hồ Chí Minh thành lập "Trung tâm 2 huấn luyện du kích Quế Lâm". Trong thời gian này, Hồ Chí Minh đột ngột đến Quế Lâm rồi bí mật biến mất, sau đó có tin Hồ Chí Minh đến biên giới Việt Nam-Quế Lâm thành lập khu du kích Việt Minh, tuy nhiên Hồ không trực tiếp quay trở lại Việt Nam để chiến đấu với quân Pháp, nhưng Hồ lại tham gia khóa đào tạo cán bộ cấp cao ở phía bắc Hồ Nam. Những hoạt động của Việt Minh phải được thông qua trung tâm Cộng sản Đông Dương và mọi hoạt động đều lấy địa chỉ Hồ Chí Minh làm nơi liên lạc, chỉ vì kết nối cho phù hợp với Trung Cộng-Việt Cộng. Thậm chí còn lạ hơn, Hồ Chí Minh tạo ra sự khác biệt sinh hoạt thường lệ của Việt Minh đối với khu du kích Tảo Viên. Vào năm 1938-1939, Hồ Chí Minh có viết một bài ký tên Nguyễn Ái Quốc, báo chí Trung Quốc cho loan tải số lượng lớn, vì mục đích muốn "thay phụng đổi rồng". Thời kỳ này Trung Cộng chưa ráp nối hoàn hảo cá tính điềm tĩnh của Người Ái Quốc, bởi Nguyễn chưa hành động dối trá và sự hiển nhiên đã chết tại Hòng Kông, cần khảo sát một sự kiện hãy xem lại quá trình Nguyễn Ái Quốc khi còn sống tại tại Moscow. Điều này càng khó hiểu bí ẩn cuối cùng của Hồ Chí Minh đã có quá nhiều khúc quanh không cần thiết. Thực tế rõ ràng, vào năm 1938 và giai đoạn 1945, Hồ Chí Minh còn công tác tại Quế Lâm với chức vụ Thiếu tá Hồ Quan thuộc quân đội Bát Lộ Quân (CPC) Trung Cộng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lợi ích tối cao của đảng, việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là cấn thiết, từ đó Hồ Chí Minh trở thành người lãnh đạo quân đội (CPC) một thống đốc tiểu bang độc lập Việt Nam, cho nên ông cần phải giấu danh tính sự thật của mình (Hồ Tập Chương) được Quốc tế Cộng sản (Trung Cộng) "bao bì" cẩn thận hầu hết thực hiện kế hoạch lừa đảo theo cung cách bản sắc Hồ Chí Minh. Như vậy, vấn đề bản sắc của Hồ Chí Minh, trình bày trong các tài liệu lịch sử ở giai đoạn này có quá nhiều sự kiện không nối kết với nhau, ý nghĩa phổ biến thông thường không đạt tiêu chuẩn, bởi họ muốn làm tăng thêm uy tín nhân vật Hồ Chí Minh. Hồ vội biên soạn một tiểu luận "Con ngựa thong dong thành Bắc Kinh", nhấn mạnh tiểu sử của mình nhưng đưa ra quá nhiều sự kiện sai sự thật và lầm lẫn "râu ông nọ cắm cằm bà kia", sai lầm thứ hai "Hồ Tập Chương cướp danh Nguyễn Ái Quốc", cho thấy Hồ Chí Minh rất hồi hộp, nếu một khi cuộc sống bí ẩn bị vạch trần trụi ở thời điểm 1938-1945, ngột ngạt nhất danh tính và khác biệt hóa giữa Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc được giải phẩu từng người một, lúc đó lịch sử nhất định liệt kê tội phạm cướp tiểu sử cá nhân của Nguyễn Ái Quốc vì mưu đồ cướp quốc gia Việt Nam bằng phương tiện gián điệp, hy vọng những sử gia chuyên chính, xác định và đáp án công minh của lịch sử.

Chu Ân Lao bí ẩn thực hiện vai trò gián điệp Hồ Chí Minh.
Mùa thu năm 1938, Hồ Chí Minh rời Moscow Liên Xô và chính thức hoạt động trong chính phủ Quốc Dân Đảng Trung Quốc, tìm phương thức xây dựng liên minh (Quốc Cộng), vào tháng 8 năm 1937 hai bên đã ký tại Moscow.
Nam Kinh (Nanjing) thỏa thuận không xâm chiếm lẫn nhau với Quốc Dân Đảng, đóng góp vào sự hợp tác lần thứ hai giữa Quốc Cộng để chống lại cuộc xâm lược Nhật Bản tại Trung Quốc, sự kiện liên minh không được bao lâu, đường ai nấy đi.
Từ 1939-1944, Hồ Chí Minh hoạt động ở phía tây nam Trung Quốc, rõ ràng Trung Cộng có nhiệm vụ cung cấp nhân sự mở rộng Quốc tế Cộng sản, Việt Minh mở ra mặt trận thống nhất chống lại sự xâm lược của đế quốc phát xít Nhật Bản, cùng lúc đẩy sức mạnh quân đối mặt với các mối đe dọa nếu đến từ Liên Xô. Ngoài vũ trang, Tưởng Giới Thạch hỗ trợ cho Hồ Chí Minh từ 3-450,000,000 đô la, thành lập mặt trận phòng thủ Trung Quốc. Trong trường hợp này, Hồ Chí Minh rất được may mắn, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh Quốc tế Cộng sản Trung Quốc.

Mật lệnh của Quốc tế Cộng sản, giao cho Hồ Chí Minh khai trừ Trotskyism tại Việt Nam (Đệ Tứ Quốc tế Cộng sản), nếu không thể hoàn thành và không nhận thức rõ ràng sẽ tiếp nhận cảnh báo của Trung Cộng, cho dù Hồ Chí Minh đã có tám khóa hướng dẫn chuyện nghiệp gián điệp, đó là những yếu tố Hồ Chí Minh khó hành động loại bỏ Trotskyism, để thực hiện các mệnh lệnh Việt Minh tạo ra mặt trận "chấn chỉnh nội bộ". Một năm sau đó, Hồ Chí Minh, gửi một văn thư "ngôn ngữ Trung Quốc", báo cáo cho Quốc tế Cộng sản: "Khi còn ở Diên An (Yanan), bí mật công tác và lưu động khắp nơi, có gửi những hồ sơ, bên trong kẹp gồm các đơn đặt hàng (báo cáo) chính trị Quốc tế Cộng sản, nhưng hành lý bị mất". Đây chỉ là cái cớ của Hồ Chí Minh cho rằng "đơn đặt hàng" không quan trọng, thực chất Hồ Chí Minh bí mật giấu kín không để lộ danh tính những người Cộng sản Đệ Tứ bị thủ tiêu. Ngày hôm nay dựa vào tài liệu của Quân ủy Trung ương Trung Cộng cho thấy bộ nhớ tình báo Hoa Nam vẫn cón danh sách những Trotskyism Việt Nam do Hồ Chí Min thủ tiêu theo đơn đặt hàng, đặc biệt có những câu hỏi trong đơn đặt hàng ghi lại thành cốt truyện diễn biến hoạt động bí mật của Hồ Chí Minh, một sự kiện khác người ta phát hiện Khang Sinh (Kang Sheng), Hồ Chí Minh và Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying) hoạt động với nhau trong Bát lộ quân Quế Lâm (VIII Route Army) như bộ ba con thoi. Đây là chìa khóa để nhận dạng bộ mặt thật Hồ Chí Minh là ai, đang ở Quế Lâm Trung Quốc, bỗng đột nhiên biến mất để lại một nửa chìa khóa trong ổ bí mật.
Huỳnh Tâm

Chú thích.
[1] Thử nghiệm cuộc sống của Hồ Chí Minh
[2] kiến lập việt nam dân chủ cộng hòa quốc,thật hành dân chủ cải cách10 đại chánh sách,thôi tuyển hồ chí   minh vi. 建立越南民主共和國,實行民主改革10大政策,推選胡志明為.
[3] 偷龍轉鳳的戲曲.

[4] 金蟬脫殼真假人生.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét