Giấc mơ và hy vọng (Huỳnh Tâm)

Giấc mơ và hy vọng
Huỳnh Tâm
"...Giấc mơ Việt Nam từ chối biển khổ, cùng chấp nhận hy sinh phần mình, ngồi lại "hòa giải" mọi vấn đề quá khứ và toàn dân "hòa hợp" xây dựng đất nước. Tất cả đều dâng hiến cho thế hệ trẻ một đất nước Việt Nam hoàn toàn trong sạch hạnh phúc và thanh bình..."

Tuổi trẻ nào mà không có giấc mơ, một giấc mơ Việt Nam thực sự thịnh vượng thanh bình. Phần tôi, tôi có giấc mơ đất nước Dân Chủ Đa Nguyên toàn diện, nói chung mọi người đều có quyền mơ ước. Ngoài ra còn có những người mơ ước kiến ​​tạo đất nước, và lịch sử Việt Nam đã từng chứng minh tương lai của cá nhân gắn liền với số phận của tổ quốc, những nỗ lực đấu tranh hôm nay của mọi người để thực hiện giấc mơ Việt Nam mai sau tươi sáng.

Thì ra mọi người đều có những lý tưởng đang theo đuổi, cho giấc mơ của riêng mình. Khi đặt vấn đề giấc mơ vì Việt Nam, mỗi người sẽ được trẻ hóa và lớn lên trong lòng dân tộc Việt, từ  khi giấc mơ lớn theo thời đại, trổi mạnh hy vọng của dân tộc Việt Nam tiến vào thế giới công bình xã hội. Giấc mơ này là hiện thân của khát vọng qua nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, phản ánh lợi ích toàn thể của quốc gia và nguyện vọng chung của nhân dân. Lịch sử cho chúng ta biết vận mệnh tương lai của mỗi con người gắn liền với vận mệnh tương lai của đất nước và dân tộc.
Mỗi người dân có quyền đặt vấn đề giấc mơ của đất nước trước một chính quyền tụt hậu, mà người ta thường gọi là giấc mơ của toàn dân, giấc mơ của 90 triệu người Việt, một sức mạnh chắc chắn sẽ vỡ bờ không gì cản trở được, sức mạnh của khôn ngoan đem lại phú cường cho  đất nước, và bất khả chiến bại. Chúng ta là con dân đất Việt. Chúng ta hãy chọn khởi đầu một giây khắc có ít nhiều đau khổ để cho giấc mơ hôm nay tiến đến tương lai. Đương nhiên ngày mai Việt Nam hạnh phúc tốt đẹp hơn, đó là logic lịch sử của một giấc mơ Việt Nam trở thành sự thực.
Như, giấc mơ của các em được ngồi trong lớp học do cha anh xây dựng, giấc mơ của mọi người dân cùng niền tin chung sống với nhau, giấc mơ của nhà giáo dục đứng trên bục giảng cao nhất hình dung được tương lai của đất nước, giấc mơ của những nhà khoa học, chuyên viên hân hoan thấy sản phẩm của mình hữu ích cho xã hội, giấc mơ đồng nội tươi cười ngày hội được mùa, giấc mơ của công nhân xây dựng xã hội bằng sức lực mồ hôi, giấc mơ học sinh, sinh viên ngày mai kiến tạo đất nước, xây dựng đổi mới an sinh xã hội, văn minh và tiến bộ. Giấc mơ của những người cầm quyền biết lắng nghe và sửa đổi, biết nhục khi đất nước suy vong, biết mình không còn khả năng phục vụ đất nước nên thoái vị. Mỗi người Việt Nam đều có giấc mơ quyền sống làm người, ít nhất mỗi người dân đều là anh hùng vào một thời điểm.
Giấc mơ, hy vọng đảng cộng sản Việt Nam thoái vị để người dân khen ngợi anh hùng, hãy trao đất nước này cho những người trẻ có tâm huyết và có lòng xây dựng lại đất nước Việt Nam hùng cường hơn. Giấc mơ và hy vọng quân đội Việt Nam vì tổ quốc sinh tồn bảo vệ biên cương, lãnh thổ biển đảo với cương vị một chiến sĩ của dân tộc.
Giấc mơ Việt Nam từ chối biển khổ, cùng chấp nhận hy sinh phần mình, ngồi lại "hòa giải"mọi vấn đề quá khứ và toàn dân "hòa hợp"xây dựng đất nước. Tất cả đều dâng hiến cho thế hệ trẻ một đất nước Việt Nam hoàn toàn trong sạch hạnh phúc và thanh bình.

Huỳnh Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét