Bộ sưu tập ảnh quan hệ Việt Cộng-Trung Cộng - Kỳ 4 (Huỳnh Tâm Biên Tập)


Ngày 5-4-2000 tại Trung Nam Hải Bắc Kinh ,Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nông Đức Mạnh .


Ngày 25-12-2000 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Chủ tịch nước Giang Trạch Dân hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương .


Ngày 19-4-2001 tại Hà Nội ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam .


Ngày 23-4-2001 tại Phòng khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Nội ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội kiến với Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh 

Ngày 7 đến 10-2001,Ủy viên trưởng Ủy ban Thườngvụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lý Bằng đi thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.Ngày 8, Ủy viên trưởng Lý Bằng hội kiến Tổng Bí tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh .


Ngày 1-12-2001 tại Đại lễ dường nhân dân Bắc Kinh ,Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lý Thuỵ Hoàn hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh ,nhân dịp Tổng Bí thư sang thăm Trung Quốc .


Ngày 24- 12-2001 tại Đại lễ đương nhân dân Bắc Kinh ,Ủy viên Bộ Chính trị ,Bí thư Ban Bí thư ,Bí thư Ủy Ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc La Cán tiếp Chánh Toà án nhân dân tối cao Việt Nam Trịnh Hồng Dương .


Ngày 27-2 đến 1-3-2002 ,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đi thăm hữu nghị chính thức Việt Nam .Ngày 28-2 ,Chủ tịch Giang Trạch Dân đọc diễn văn tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội với nhan đề " Cùng mở ra một tương lai tươi đẹp cho quan hệ Trung - Việt . "

Ngày 7-4-2003 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh .


Ngày 8-4-2003 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc hội kiến với Tỏng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh .

Ngày 1-8-2003 tại Đại lễ Đường nhân dân Bắc Kinh ,Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc tiếp phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trương Quang Được .

Ngày 8-4-2003 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh .

Ngày 6- 10-2003 tại đảo Ba-ri In-đô-nê-xi-a ,Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải .

Ngày 9-9-2003 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ủy Ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ngô Quan Chính tiếp Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tòng Thị Phóng, nhân dịp Trưởng ban thăm Trung Quốc .
Ngày 16-10-2003 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh , Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hoàng Cúc hội kiến với Phó Thủ tướng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét