Bộ sưu tập ảnh quan hệ Việt Cộng-Trung Cộng - Kỳ 3 (Huỳnh Tâm Biên Tập)


Ngày 19 đến 22-11-1994, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc , Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đi thăm hữu nghị chính thức Việt Nam ,và ngày 20 -11, do Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười ,Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh tháp tùng ,đã duyệt Đội danh dự Hải, Lục, Không quân đội nhân dân Việt Nam


Ngày 14- 7-1997 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức lễ đón ,chào mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười sang thăm Trung Quốc .

Ngày 28-6-1996,Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam Khai mạc tại Hà Nội , Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Bằng nhận lời mời dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang dự và đọc lời chúc mừng đại hội .Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đoàn sang dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam ,kể từ khi phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Phú Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng sang dự đại hội III của Đảng Cộng sản Việt Nam ( lúc đó là Đảng Lao đông Việt Nam ) năm 1961 .

Ngày 19- 10- 1998,Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải sang thăm chính thức Trung Quốc . Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải ,Trong thời gian này , hai bên đã ký Điều ước tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hành sự giữa hai nước .Hiệp định mậu dịch biên giới giữa Chính phủ hai nước và Hiệp địng lãnh sự giữa hai nước .

Ngày 15-7- 1997 tại nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài Bắc Kinh ,Phó Thủ Tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ngô Bang Quốc hội kiến với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải .

Ngày 17-12-1998 tại Hà Nội ,Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương .


Ngày 20-10-1998 tại nhà khách Điếu Ngư Đài Bắc Kinh ,Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải .

Ngày 26-2-199 tại nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài Bắc Kinh , Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc , Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu .


Ngày 25-2-1999 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức lễ đón ,chào mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc .


Ngày 8 - 10-1999 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Phó Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào hội kiến với Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Thế Duyệt .

Ngày 18 đến 28- 5-1999 , Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ,Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính Phủ Việt Nam sang thăm Trung Quốc .Ngày 19 tại Trung Nam Hải Bắc Kinh ,Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ,Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng .

gày 24 đến 26-2-2000, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Duy Niên sang thăm Trung Quốc .Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Đường Gia Triền tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Niên ,hai bên chủ yêu trao đổi ý kiến sâu về việc đẩy mạnh phát triển hơn nữa quan hệ hai nước ,và đạt nhận thức chung một cách rộng rãi .


Ngày 30-12-1999 tại Hà Nội ,hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã chính thức ký " Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc và Việt Nam" , đánh dấu cuộc đàm phán biên giới trên đất liền trong 22 năm đã kết thúc tốt đẹp .Điều này có lợi cho ổn định lâu dài ở biên giới hai nước ,phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước ,đồng thời cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với việc giải quyết những vấn đề tồn tại lịch sử khác giữa hai nước .Ngày 6-7-2000,hai bên đã trao đổi văn kiệt phê chuẩn Hiệp ước ,Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét