Ra đời một hiệp định kẻ cho người lấy (Huỳnh Tâm)


Cột móc Hiệp Ước Thiên Tân 1958 tại cửa biển
Bắc Luân ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ.
Ngày 25 Tháng 6 Năm 2004, đảng Cộng Sản Trung Hoa công bố : "Cuộc họp lần thứ X của Quốc hội khóa X. Quốc dân bỏ phiếu về việc phê duyệt "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phân định phía Bắc Vịnh ( Vịnh Bắc Bộ ) và vùng lãnh hải ( Hoàng Sa và Trường Sa ) Việt Nam thỏa thuận đặc quyền kinh tế và phân định thềm lục địa" như quyết định trước đây, Việt Nam họp lần thứ năm Đại hội XI  . Thứ ba ngày 15 Tháng 6 Năm 2004, đã thông qua một nghị quyết phê duyệt các thỏa thuận. Tại thời điểm này, "Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ" giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được hoàn thành trong quá trình tố tụng…..".
Từ Ngày 25 Tháng 6 Năm 2004 mãi cho đến nay (2011) không nghe và thấy Bộ Ngoại Giao nhà nước và đảng CSVN lên tiếng, có lẽ bộ máy chính trị đảng bị thụt lưỡi tất cả rồi chăng ? Tiếp theo đảng Cộng Sản Trung Hoa công bố như một đảng Hải Phỉ: " Việt Nam, nằm ở phía Tây Bắc Biển Đông là một vịnh bán kính giáp đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao quanh bởi trong diện tích đất và Biển khoảng 12.800.000 km². Phía Tây Nam của Trung Quốc cùng chung một làn nước biển. Đây là tiềm năng của biển, tài nguyên vô tận, như dầu khí, sinh vật, cũng là một khu vực đánh cá nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc ….. ".

Lại một lần nữa nhà nước và đảng CSVN làm ngơ, ít nhất cũng phản ứng nửa lưỡi, ở đây nhà nước VN lấy thái độ tai điếc, không than van lời nào. Quả là vô hạnh cho dân tộc VN vì đảng CSVN ăn phải trái cấm khẩu của Trung Hoa.
Sau hậu trường đảng CSVN có con dâu tằm Trung Hoa ngấm ngầm xoáy nước VN (ăn cướp phần đất–biển VN) Một khi nói đến chủ quyền quốc gia, ít nhất đảng CSVN phải chiếu theo Hiệp Ước Thiên Tân Pháp và nhà Thanh ký vào Ngày 27 Tháng 6 Năm 1858. Chứng minh phân định Vịnh Bắc Bộ đã có lịch sử 153 năm và chỉ cho Trung Hoa thấy cột móc tại Vịnh Bắc Bộ vẫn còn đó. Đừng để đảng CS Trung Hoa gào thét rằng: " Thế kỷ trước 70 năm, không có phân định Vịnh Bắc Bộ cho nên ngư dân hai quốc gia tranh nhau không phân biệt đường lãnh Hải. Nhất là thiết bị của ngư dân Trung Quốc rất tốt đánh bắt cá thuận lợi. Cho nên Việt Nam thấy bất lợi bắt đầu có biện pháp kiểm soát, đôi khi thậm chí chụp hình, vũ trang tàu đánh cá tịch thu tàu ngư nghiệp của Trung Quốc. Tuy Ta và Việt Nam đã có quan hệ tốt hơn, nhưng ngư dân hai bên vẫn tranh chấp, không thể chấp nhận được, về phía Việt Nam liên tục bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc".
Trên thực tế tàu thuyền đánh cá của ngư dân Trung Hoa có vũ trang xăm phạm lãnh hải VN. Đến năm 1974, hai đảng CS Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán về phân định Vịnh Bắc Bộ, nhằm cụ thể và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, tiếp theo đảng CS Trung Hoa chưa hài lòng, vào năm 1999 hai nước hiệp nghị ký thêm hiệp ước biên giới đất liền, bỗng dưng tăng tốc các cuộc đàm phán mới. Ngày 25 tháng 12 Năm 2000, hai nước đồng ký " Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký hiệp ước phía bắc Vịnh vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và phân định thềm lục địa. Hai đảng CS đồng thỏa thuận." Người dân VN hoàn toàn không biết Hiệp Ước này ! Ngoài phần mở đầu thỏa thuận và cuối cùng tổng cộng 11 lần đàm phán, đầu tiên CS Trung Hoa buộc trói đảng CS VN, phải công nhận cơ sở cả quy ước pháp luật Trung Hoa của Vịnh Bắc Bộ và phân định rõ ràng về phạm vi của Hiệp định.
Chúng tôi có phổ biến phần sau trong bài này, đảng CS Trung Hoa còn kêu gào : " Trung Quốc thắng lợi bởi 21 điều kiện có điểm tọa độ, nhờ vòng tròn đàm phán đem vùng biển Vịnh Bắc Bộ về đất nước Trung Hoa". Trung Hoa đã thực sự chiếm được thế thượng phong về biên giới lãnh hải gọi là " Vùng đặc quyền kinh tế và ranh giới thềm lục địa", cho thấy đảng CS Việt Nam tự ý thỏa thuận đồng nghĩa dâng đất nước này cho Trung Hoa, còn một khác thường khác đảng CSVN âm thầm nhượng vùng vịnh khai thác Dầu Khí cho đến bờ biển Vịnh Bắc Bộ của VN, kể cả nguồn tài nguyên khí đốt, khoáng sản và sử dụng các nguyên tắc bảo tồn nguồn tài nguyên sinh học của các vấn đề khác.
Cho đến ngày 16/06/2011 nhân dân Việt Nam vẫn chưa biết hai đảng CS Việt Nam và Trung Hoa đi đêm và đã thông qua thỏa thuận nào để phân định ranh giới hàng hải tại Vịnh Bắc Bộ !

Cũng nên biết các vấn đề phân giới cắm mốc và thủy sản biển Đông.
Tranh chấp ngư nghiệp tại Vịnh Bắc Bộ giữa dân sự Trung Quốc và Việt Nam là một tranh chấp có tính toán của CS Trung Hoa, như cấm ngư dân VN đánh cá tại Vịnh Bắc Bộ kể cả Biển Đông. Đương nhiên nhà nước và đảng CSVN vô tư không công bố những địa điểm có tọa độ đã ký trong Hiệp Ước Biên Giới Việt Nam & Trung Hoa vào ngày 01 Tháng 01 Năm 2009. Nếu đảng CSVN công bố thì bất lợi và hậu quả khó lường trước, chính người trong đảng Cộng Sản phụ trách cắm móc nói : "– TW đảng CSVN là chủ của hiệp ước Vịnh Bắc Bộ, mai này Hải quân Trung Quốc khép lại Vịnh Bắc Bộ, lúc đó đảng CSVN có cớ nói rằng Trung Quốc xâm lăng, thế là đảng ta lau tay sạch sẽ, nhân dân VN nào hay biết cái trò chơi này". Ngoài ra, còn các thỏa thuận không thành văn giữa hai đảng, cho phép ngư dân Trung Hoa đánh bắt cá trong Vịnh Bắc Bộ với những ràng buộc theo luật chơi đại Hán.
Giữa hai đảng CS Việt Nam và Trung Hoa đã phân định các vấn đề nghề cá của dân sự vào giải pháp đi kèm với điều lệ đại Hán, do đó mới có " Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ" và "Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ". Dễ hiểu hơn "Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ" đã thi hành, còn "Hiệp định hợp tác nghề cá" cũng đã hiệu lực theo quy ước song phương của hai đảng Việt Nam và Trung Hoa. Bất lợi nhất cho ngư dân VN không biết trời sáng tối tại Vịnh Bắc Bộ. Nhân dân và ngư dân VN cứ tưởng rằng "Hiệp định hợp tác nghề cá" tại Vịnh Bắc Bộ là lương thiện, chứ nào ngờ họ che mắt Nhân dân VN để tìm một giải pháp chạy tội và trốn tránh lịch sử đảng CSVN vì lợi ích riêng bỏ mặt đất nước VN.

Việc đã ký kết các thoả thuận ngầm với Trung Hoa, nếu đem ra thông qua Quốc hội VN, chỉ là một trò chơi nghị gật gù của đảng CSVN. Trước mắt đảng CSVN có nhu cầu ổn định đảng được lâu dài và có những thuận lợi khác, như thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam để bảo đảm Đảng còn Nước mất kệ bay, cùng phù hợp với lợi ích cá nhân và căn bản chính trị cho huynh đệ đảng CS Việt Nam và Trung Hoa.
Trung Hoa thừa cơ hội này, đề xuất một táo bạo hơn, họ khuyến khích một lượng lớn tàu thuyền đánh cá truyền thống trong sông rạch đầy ra khơi lớn, từ các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam thành một tác động sản xuất thủy sản, thành lập nhiều tập đoàn ngư nghiệp. Trước 1975 các tỉnh trên chỉ có hơn 6.640 tàu thuyền đánh cá hoạt động ở phía Bắc miền Tây vùng Vịnh, ngày nay các tỉnh trên với một lực lượng gấp đôi 13.200 tàu thuyền đánh cá, họ còn vũ trang để tiếp cận những quốc gia lân cận. Họ đang tung hoành vùng biển Đông và làm chủ Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Đặc biệt 59% tàu thuyền đánh cá của tỉnh Hải Nam hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ, theo chương trình "hợp tác đánh bắt cá theo thỏa thuận", đảng CS Việt Nam còn bán bải biển cho thương gia Trung Hoa, đây mới chính là một tai họa khủng khiếp cho Việt Nam, nó sẽ xuất hiện sau khi Trung Hoa thôn tính được lưỡi Bò biển Đông.
Một lo ngại khác, cuối năm 2002 tỉnh Hải Nam loại bỏ 570 tàu đánh cá cũ, đến đầu năm 2003 tỉnh Hải Nam mua 1.984 tàu thuyền đánh cá trang bị tối tân, với một lực lương ngư dân 1,8 triệu việc làm, từ năm 2006 cho đến nay ( 2011 ) trên biển Đông và Vịnh Bắc Bộ có đến 3.976 tàu thuyền Trung Hoa hoạt động ra vào như chốn hoan vu. Đảng CSVN sẽ đối phó thế nào với 3.976 tàu thuyền lạ trên lãnh hải của VN có trang bị vũ khí ? Trong khi ấy tàu thuyền của ngư dân VN nằm ụ trên bờ, nhà nước VN thu hút ngư dân chuyển đổi hành nghề thất nghiệp, có phải đây là một dự án của đảng CS dành riêng cho ngư dân VN rảnh rổi thôi nghề ?

Hiệp Ước Hồ Đồ
Việt Nam và Trung Hoa đã đàm phán biên giới kéo dài 22 năm, từ ngày 30 Tháng 12 Năm 1999 đến cuối năm 2003 đã ký hiệp ước khung "Trung-Việt hiệp định biên giới đất liền". Phân giới cắm mốc đã được hơn một nửa của hai bên và tạm xác định được. Và đang tiếp diễn âm thầm đi từng bước, kể cả cắm mốc lại đất liền, Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và ngày không xa sẽ có "Hiệp ước thềm lục địa".
Cho đến nay giữa lãnh hải của Việt Nam và Trung Hoa trên vùng biển Đông còn tranh chấp bằng hình thức kẻ đi qua người nhắm mắt. Buồn nôn nhất là vào năm 1995 Việt Nam thành lập Hội đồng chuyên gia trên biển để đàm phán và tranh chấp quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cuối cùng cơ chế tham vấn này cũng là một bóng ma, của các vấn đề hàng hải v.v… Nhấn mạnh cho đúng hơn, những vị quan này làm một việc không nên làm, đó là cơ chế của các nguyên tắc dễ dàng bán hay nhượng đất–biển một lần nữa ! Quan đảng TW không thông qua Nhân dân VN, tự ý tùy tiện lấy quyết định đường biên giới, thấy những giải pháp không lợi cho cá nhân thì bỏ chạy !

Hiệp định Biên Giới Việt Nam & Trung Hoa
Ngày 01 Tháng 01 Năm 2009.
Hai Ủy ban Thường vụ phê duyệt (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đồng thông qua hiệp ước biên giới đất liền, Vịnh Bắc Bộ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và phân định thềm lục địa theo thỏa thuận của quyết định (25/6/2004).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ X Trung Hoa, quyết định phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tang Jiaxuan cùng mệnh toàn quyền Nguyễn Duy Niên ngày 25 Tháng 12 năm 2000 tại Bắc Kinh "Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thỏa thuận cắt Vịnh Bắc Bộ, lãnh hải thành vùng đặc quyền kinh tế và phân định thềm lục địa…. "
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đông công bố chung hiệp ước biên giới.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt hai bên ký kết), cho việc củng cố và phát triển của hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa, cùng láng giềng quan hệ truyền thống, duy trì và thúc đẩy sự ổn định và phát triển của Vịnh Bắc Bộ, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hai bên cùng có lợi lẫn nhau không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và dựa trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, hiểu biết lẫn nhau biên giới, tư vấn thân thiện, giải pháp công bằng và hợp lý cho vấn đề theo tinh thần của Vịnh Bắc Bộ.

Chiếu theo các điều khoản sau đây :
Điều I :
Thứ nhất, các bên ký kết theo hiệp ước 1982 "của Liên Hiệp Quốc UNCLOS," được công nhận nguyên tắc của luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, có tính đầy đủ của Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở của tất cả các trường hợp liên quan, phù hợp với nguyên tắc công bằng thông qua hiệp thương hữu nghị, xác định phần biên giới Trung Hoa ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng đặc quyền kinh tế và ranh giới thềm lục địa.

Thứ hai, trong Hiệp định này, là ở phía bắc lãnh thổ đất của Trung Quốc và Việt Nam bờ biển, bờ biển phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc bán đảo Lôi Châu và bờ biển phía tây của lục địa Việt Nam bao quanh bởi vịnh nửa kín, phiá Nam biên giới là từ tọa độ địa lý vĩ độ 18 độ 30 phút 19 giây kinh độ Đông 108 độ 41 phút 17 giây. Các cạnh bên ngoài các điểm của Trung Quốc đảo Hải Nam, nổi bật nhất bờ biển Việt Nam trên địa lý tọa độ của vĩ độ 16 độ 57 phút và 40 giây, kinh độ 107 độ 08 phút 42 giây, các đường thẳng nối các điểm. Hai bên nay ký kết để xác định, phân định phạm vi Hiệp định thành phần khu vực.

Điều II :
Hai bên đồng ý rằng hai nước ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng đặc quyền kinh tế và ranh giới thềm lục địa của 21 điểm ranh giới sau đây được kết nối bởi các đường thẳng tuần tự xác định tọa độ địa lý của nó như sau:
Vịnh Bắc Bộ ranh giới lãnh thổ :
01 – Điểm quan trọng vĩ độ 21 độ 28 phút 12,5 giây phía đông kinh tuyến 108 độ 06 phút 04.3 giây.
02  – Điểm vĩ độ 21 độ 28 phút 01,7 giây kinh độ 108 độ Đông 06 phút 01,6 giây.
03  – Điểm nghề nghiệp của vĩ độ 21 độ 27 phút 50,1 giây kinh độ đông 108 độ 05 phút 57,7 giây.
04  – Điểm vĩ độ 21 độ 27 phút 39,5 giây phía đông kinh tuyến 108 độ 05 phút 51,5 giây.
05  – Điểm vĩ độ 21 độ 27 phút 28,2 giây kinh độ 108 độ Đông 05 phút 39,9 giây.
06  – Điểm ranh giới vĩ độ 21 độ 27 phút 23,1 giây phía đông kinh tuyến 108 độ 05 phút 38,8 giây.  
07  – Điểm vĩ độ 21 độ 27 phút 08,2 giây kinh độ đông 108 độ 05 phút 43,7 giây. 
08  – Điểm ranh giới vĩ độ 21 độ 16 phút 32 giây kinh độ đông 108 độ 08 phút 05 giây.
09  – Điểm vĩ độ 21 độ 12 phút 35 giây kinh độ đông 108 độ 12 phút 31 giây.

Ranh giới Khu kinh tế :
01  – Ranh giới điểm của vĩ độ 10 độ 24 phút 20 giây 05, kinh độ 108 độ 22 phút 45 giây.
02  – Ranh giới điểm của vĩ độ 19 11 độ 57 phút 33 giây, kinh độ 107 độ 55 phút 47 giây.
03  – Ranh giới điểm của vĩ độ 12 độ 39 phút 19 giây 33, kinh độ 107 độ 31 phút 40 giây.
04  – Ranh giới điểm của vĩ độ 19 13 độ 25 phút 26 giây kinh độ đông 107 độ 21 phút 00 giây.
05  – Ranh giới điểm của vĩ độ 19 14 độ 25 phút 26 giây kinh độ đông 107 độ 12 phút 43 giây.
06 – Ranh giới điểm của vĩ độ 19 15 độ 16 phút 04 giây kinh độ đông 107 độ 11 phút 23 giây.
07 – Điểm thứ 16 của vĩ độ 19 độ 12 phút 55 giây kinh độ đông 107 độ 09 phút 34 giây.
08 – Ranh giới điểm của vĩ độ 17 độ 42 phút 52 giây 18, kinh độ 107 độ 09 phút 34 giây.
09 – Điểm vĩ độ 18 độ 13 phút 49 giây, kinh độ 107 độ 34 phút 00 giây.
10 – Ranh giới điểm của vĩ độ 19 18 độ 07 phút 08 giây kinh độ đông 107 độ 37 phút 34 giây.
11 – Ranh giới điểm của vĩ độ 20 độ 04 phút 13 18 giây, kinh độ 107 độ 39 phút 09 giây.
12  – Ranh giới điểm của vĩ độ 21 độ 47 phút 00 giây 17, kinh độ 107 độ 58 phút 00 giây.

Điều III :
Thứ nhất, hiệp định này được cung cấp cho các điểm ranh giới thứ hai 1-9 trong những điểm quan trọng là đường phân chia giữa các ranh giới lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ.
Thứ hai, theo đoạn đầu tiên của ranh giới lãnh thổ bởi theo hướng thẳng đứng trên vùng lãnh hải, đáy biển và lòng đất.
Thứ ba, trừ trường hợp có thỏa thuận của các bên, bất kỳ thay đổi về địa hình không thay đổi theo đoạn đầu tiên của các điểm ranh giới 1-7 của ranh giới lãnh hải giữa các điểm biên giới hai quốc gia.

Điều IV :
Các quy định của Điều II của Hiệp định này, trong 9 đến 21 điểm đầu tiên của ngành công nghiệp các điểm ranh giới giữa hai nước trong vùng đặc quyền kinh tế Vịnh Bắc Bộ và thềm lục địa của giới tuyến.

Điều V :
Các quy định của Điều II của Hiệp định này, các điểm ranh giới 1-7 của ranh giới lãnh hải giữa các điểm biên giới hai được vẽ với các đường màu đen ở hai bên là đồng, quy mô hệ thống đo cho mười nghìn cổng Bắc Luân bản đồ chuyên đề, những 7 điểm đầu tiên đến 21 điểm ngành công nghiệp của hai nước vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ranh giới được vẽ với các đường màu đen của các bên ký kết lại theo hệ thống đo lường chung, một trong những bản đồ địa lý toàn phần. Ranh giới là đường đất.

Cảng Bắc Luân và Vịnh Bắc của bản đồ chuyên đề đầy đủ hình ảnh cho thấy hình ảnh của Hiệp định này. Bản đồ sử dụng tọa độ ITRF-96. Các quy định của Điều II của Hiệp định này, địa lý tọa độ của tất cả các điểm mà họ đã được tất cả được lấy từ số tính trên của bản đồ. Sự phân chia giữa các quy định của Hiệp định này được vẽ trên bản của Hiệp định này, theo minh họa.

Điều VI :
Các bên ký kết sẽ tôn trọng người khác được xác định theo quy định của Hiệp định này, hai nước ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chủ quyền và quyền tài phán.

Điều VII :
Nếu có dầu, khí đốt hoặc mỏ khoáng sản khác một đơn địa chất cấu trúc trong các quy định của Điều II của Hiệp định này, các đường phân chia, các Bên ký kết phải thông qua tư vấn thân thiện đối với xây dựng, phát triển các mỏ khoáng sản trong việc chia sẻ hiệu quả nhất và công bằng của thoả thuận lợi ích phát triển.

Điều VIII :
North Bay, các Bên đồng ý với việc sử dụng hợp lý tài nguyên sinh học và phát triển bền vững và vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ quản lý tài nguyên sinh học, bảo tồn và sử dụng tư vấn về các vấn đề liên quan đến hợp tác.

Điều IX :
Theo Hiệp định giữa Vịnh Bắc Bộ của vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và phân định thềm lục địa của ranh giới giữa các bên liên quan đến các quy tắc của luật pháp quốc tế ở vị trí của Luật Biển không gây bất kỳ ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nào.

Điều X :
Các bên về việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này phát sinh từ bất kỳ tranh chấp thông qua hiệp thương hữu nghị và các cuộc đàm phán sẽ được giải quyết.

Điều XI :
Hiệp định này được sự chấp thuận của các Bên tham gia, và kể từ ngày trao đổi văn kiện phê chuẩn. Trao đổi văn kiện phê chuẩn tại Hà Nội.
Hiệp định này ký kết Ngày 25 Tháng 12 Năm 2000 ( 十二月 二十 五日 ) tại Bắc Kinh, thành hai bản, ngôn ngữ Trung Quốc và Việt Nam, cả hai văn bản có giá trị như nhau.

Cộng Hòa Trung Quốc
Mệnh toàn quyền
( Ký tên )
Tang Jiaxuan

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Mệnh toàn quyền
(Ký tên)
Nguyễn Duy Niên

Trong văn bản Hiệp định này, cho thấy những lố bịch và hồ đồ, liên quan đến kẻ cúi đầu dâng, người cướp chạy. Đảng CS Việt Nam dâng hiến cho Trung Hoa phần đất trong Nội Địa và Lãnh Hài VN. Theo đảng CS Trung Hoa công bố: " Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Quốc dân Đại hội, Ủy ban Thường vụ phê duyệt Vịnh Bắc Bộ và vùng lãnh Hải, nằm trong đặc quyền Kinh Tế và phân định Thềm Lục Địa rộng rãi, được hai đảng Việt Nam và Trung Hoa đồng thỏa thuận". Bởi quyết định : " Phát sinh chiến tranh biên giới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ( gọi tắt là Trung Quốc ) và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( gọi tắt là Việt Nam ). Vào Ngày 17 Tháng 2 Năm 1979 đến Ngày 16 Tháng 3 Năm 1979 Trung Quốc chống lại để tự vệ dân sự…..".
Não trạng đảng CS Trung Hoa mô tả chiến tranh Việt Nam qua từ ngữ "rộng rãi" ám chỉ sau khi xung đột chiến tranh với Việt Nam, thì đất nước Trung Hoa được lớn hơn và đảng CS Trung Hoa luân nhấn mạnh cuộc chiến tranh từ năm 1979 đến năm 1989.
Trong văn bản của hiệp ước "Trung Quốc sử dụng quân đội để bảo vệ dân sự…. " thế mà đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận một cách rất vui mừng.
Trên thực tế đảng CS Trung Hoa là kẻ cướp, đảng CS Việt Nam là kẻ mời cướp được của rồi bỏ chạy, cho nên các lực lượng vũ trang Trung Hoa thu hồi trong vòng một tháng, để lại cho Việt Nam một miền hồng hoan, cảnh vật và người tiêu điều xơ xác. Từ đó đến nay Trung Hoa vẫn tha hồ nhấm từ từ một số thành phố quan trọng ở 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Đảng CS Trung Hoa nắm lấy cơ hội nhờ nội bộ đảng CS Việt Nam cung cấp tin tình báo, đúng ngày 17 Tháng 2 Năm 1979 phát pháo khởi đầu chiến tranh, đúng ba tháng sau Trung Hoa chiếm toàn bộ trong phần đất lãnh thổ biên giới của Việt Nam và kéo dài đến mười năm sau ( 1979–1989 ) Việt Nam–Trung Hoa mới định lại tọa độ chiến trường rồi ngồi lại đàm phán phân chia biên giới.

Hiệp nghị lần thứ nhất hai đảng CS Việt Nam và Trung Hoa đồng thuận ký kết tổng cộng 1.373 trụ cột móc biên giới, phần đất Việt Nam bị mất 10.984km². Gồm tài nguyên thiên nhiên, Rừng Vàng, Bạc Biển, đất khoáng sản, dầu khí và một phần Nhân dân tại biên giới miền núi. Hạ bút ký, lịch sử Việt Nam âm thầm ghi vào điểm đen cuộc chiến biên giới với Trung Hoa, thế mà đảng CSVN bưng bít không để một tin tức nào lọt qua khỏi vách lá, cho đến hôm nay người dân VN vẫn còn mù mờ về biên giới không biết mất hay không ! Thực sự VN đã bị thua đậm, mất quá nhiều. Nhất là những điểm tọa độ chiến lược, tài nguyên quốc gia và một phần Nhân dân miền Sơn cước phải biệt ly ải đầu Tổ Quốc Việt Nam.

Trớ trêu thay đảng CS Trung Hoa trở cờ buộc Việt Nam ngồi vào hiệp nghị lần thứ hai, đàm phán tứ tung cuối cùng đảng CSVN đưa tay phát biểu dâng hiến thêm cho Trung Hoa 162 trụ cột móc, tổng cộng 1.534 trụ cột móc, phần đất bị mất 12.272km². Gồm tài nguyên thiên nhiên, Rừng Vàng, Bạc Biển, đất khoáng sản, dầu khí, canh địa, dân cư, sông ngòi bước theo chân đàm phán đi về Trung Hoa.
Lần này Trung Hoa không mất một viên đạng nào cũng vẫn thắng lớn, nhờ có lách khe nước rỉ tin tình báo trong nội bộ đảng CSVN về chiến trường Cambodia.

Kẻ cướp quen tay, buộc đảng CS Việt Nam ngồi vào hiệp nghi lần thứ ba, Việt Nam tự động dâng hiến 466 trụ cột móc, lần này dâng hiến gấp 3, tính theo hiệp nghị lần thứ 2. Trung Hoa được hưởng tổng cộng 1.941 trụ cột móc, nằm trong phần đất lãnh thổ Việt Nam bị mất lên đến con số 15.528km². Có người nói VN bán cho Trung Hoa 466 cột móc với giá       4,5 tỷ đo la. Gồm tài nguyên thiên nhiên, Rừng Vàng, Bạc Biển, đất khoáng sản, canh địa, dân cư, sông ngòi, cửa Biển, dầu khí, ruộng vườn, điền thổ và mất trắng trên 4 triệu Nhân dân Việt Nam sông tại tại 6 tỉnh biên giới tự động trở thành công dân Trung Hoa !
Trên thực tế VN mất gấp đôi lãnh thổ, chúng tôi sẽ công bố sự thực lãnh thổ bị mất vào những bài sau.

Cuộc chiến tranh biên giới đảng CS Trung Hoa để lại cho VN một cảnh tàn phá hải hùng tại 6 tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tiếp theo sau đó một bi kịch khác đất nước Việt Nam trở thành hèn nhát, bởi đảng CS Việt Nam đứng đằng sau câu chuyện hậu trường phân giới cắm mốc.

Paris 17/06/2011
Huỳnh Tâm
Tham khảo :
2 - Hoa Kỳ và Anh trong chính phủ nhà Thanh và luật pháp Nga "Hiệp ước Thiên Tân" ở giữa và đạt thấp hơn của sông Dương Tử là mở cổng ước quốc tế đó mười ... 在清政府与俄 法的《天津条约》中在长江中下游是增开那十处通商口...
3 -  Trung-Pháp Hiệp ước Thiên Tân Guiliang, hoa Shana 27-6-1858.

4 - 1883-1885, Chiến tranh Trung-Pháp, đã ký "Trung-Pháp Tân Ưc," đánh dấu các cửa ngõ Tây Nam Trung Quốc đã được mở ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét