Hồ Chí Minh là ai? (Nhiếp Vĩnh Trang)

Cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ bản tiếng Pháp
 (Files photos )
Mới đây, hậu duệ của người Đại Loan Hồ Tập Chương  - học giả Hồ Tuấn Hùng – viết, công bố cuốn sách ‘’Hồ Chí Minh sinh bình khảo’’ chứng minh Hồ Chí Minh (HCM) , lãnh tụ của Việt Nam không phải là Nguyễn Ái Quốc – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Cung ( người xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghê An), mà là Hồ Tâp Chương (HTC) người Đài Loan – Trung Hoa.
Cuốn sách lí giải : Ông Nguyễn Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung) bị bạo bệnh, đã mất năm 1932, đảng CSTQ đã chọn một sĩ quan tình báo trong cục Tình báo Hoa Nam đóng giả, thay thế Nguyễn Ái Quốc  để duy trì phong trào cách mạng ở Đông Dương (gồm 3 nước Việt – Miên (tên cũ của Căm pu chia ngày nay)  – Lào) để TQ tính kế lâu dài trong sự nghiệp bành trướng sau này.

Vấn đề còn ‘’thuyết phục’’ hơn: Một tác giả khác tên Huỳnh Tâm (cũng là người Hoa) viết cuốn sách tựa đề ‘’Giặc Hán đốt phá Nhà Nam’’, chứng minh tiếp thuyết của Hồ Tuấn Hùng với khá nhiều tài liệu cụ thể mà theo tác giả HT, được ‘’lấy ra từ văn khố của cơ quan tình báo Hoa Nam’’: Hồ Tập Chương được chọn vào vai Nguyễn Ái Quốc  lúc đang là sĩ quan tình báo của cục TBHN (có cả số hiệu quân tịch)…Mộ chôn Nguyễn Ái Quốc  còn ở Liên Xô,’’Tro ct ca Nguyn Ái Quc (mã s 00567) sau khi thiêu đã đưc lưu tr ti nghĩa trang Kuntsevo, Moscow, Nga Sô cũ … Tài liu gc vn còn đưc lưu ti di tích nhà tù Hương Cng (theo cuốn sách của HT’’.
Trước nhưng thông tin khá’’sốc’’ này, cộng với nhưng động thái của giới lành đạo chóp bu trong Bộ Chính Trị ĐCSVN, đưng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng thời gian qua và cả ngay dưới thời Nông Đức Mạnh làm TBT: Trước lấn lướt của Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình. NĐM, NPT chỉ biết im lặng răm rắp làm theo… Dư luận trong nhân dân VN đặt ra: Phải chăng, giới lãnh đạo TQ đã, đang’’Tống…chính trị’’ - giống như tống tiền, tống tình của bọn Mafia - nên đảng CSVN chỉ biết tuân theo cây gậy chỉ huy từ bên kia biên giới cho dù chúng mang quân sang tàn phá đất nước giết chết hơn 6 vạn con dân đất Việt mà vẫn chấp nhận hữu hảo, 4 tốt, 16 chữ vàng..
Khi các thông tin ‘’bôi nhọ lãnh tụ’’ được họ tung ra, đảng CSVN không mở miệng lên tiếng phản đối,  giải thích hay trấn an dư luận khiến mối nghi ngờ của nhân dân VN ngày càng trở nên nhức nhối. Và đau xót khi nhận ra ông HCM cho đưa chính sách Cải Cách Ruộng đất tàn ác của TQ vào áp dụng, thực hiện trên đất nước ta, đang tâm bắn người phụ nữ có công với nước (bà Nguyễn Thị Năm), tiếp sau đó bắn hàng nghìn người khác, trực tiếp, gián tiếp giết chết hang trăm nghìn người dân VN vô tội… và còn rất nhiều việc ông cho thuộc cấp thục hiên theo TQ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho dân Việt… (sẽ nói đến ở một bài khác…)  .
Trong suốt thòi gian làm’’lãnh t kính yêu’’ – thuộc cấp tung hô, ‘’cha già dân tc’’ – tự nhận, HCM đã có những hành xử chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của đảng CSTQ…Trước tình hình này, càng ngày câu hỏi Hồ Chí Minh thực sự là ai? Có đúng là Nguyễn Ái Quốc  – NTT - NSC người Việt, hay do Hồ Tập Chương người Tàu đội lốt?
...H Tp Chương đưc chn vào vai Nguyn Ái Quc  lúc đang là sĩ quan tình báo ca cc TBHN (có c s hiu quân tch)…M chôn Nguyn Ái Quc  còn Liên Xô,’’Tro ct ca Nguyn Ái Quc (mã s 00567) sau khi thiêu đã đưc lưu tr ti nghĩa trang Kuntsevo, Moscowcun sách ta đ ‘’Gic Hán đt phá Nhà Nam’
Câu hi này đã gây bao dư lun thun – nghch trong cán b, đng viên và nhân dân. Đáng chú ý, mt s Văn ngh s cũng vào cuc bàn lun sôi ni. Trong đó n ào phi k đến phn ng ca nhà phê bình danh tiếng, ch tch hi nhà văn Hà Ni – Phm Xuân Nguyên. Mt ln đến thăm di tích nm trên đnh núi Hng Lĩnh, PXN thy trên tm bia đá trưc đn th, ngưi ta đc b my câu thơ ca HCM, mà theo PXN: Nim t hào ca dân x Ngh, ngưi con ca quê hương Sô viết Ngh Tĩnh. Ông Nguyên rt bc xúc viết bài phê phán s VHTT tnh Ngh An ch trương cho đc b này. Tht tiếc cho ngưi nghê sĩ đưc mang danh thiên bm:  Có tm nhìn xa và luôn d báo cho đt nưc, dân tc nhưng vn đ cp thiết ! Nhưng ông PXN không chu đc thông tin trên mng, không tìm hiêu ngay các đng nghip hoc tin bi khiến’’mù tt’’ thông tin trái chiu nên mi có hành đng bt phát hoàn toàn ch quan va phn ng theo cm tính. Ông đâu biết rng có th, ngưi ra ch trương “đc b thơ” đã – bng mi cách - nm đưc thông tin đáng tin cy v nhân thân ngưi đang đưc tôn th li không đáng đưc tôn th?! H không cam chu’’Nhn gic làm cha’’ như câu nói ca các sĩ phu chân chính trong lch s dân tc Vit – quan nim !
Còn Hi ngoi, mt nhà văn có uy tín - ông TH cũng lên đài RFA tr li phng vn, ông dè dt hơn nhưng ngưi nghe cũng thy rõ ý ông ph đnh thuyết H Tp Chương đóng gi Nguyn Ái Quc , nguyên văn ông gi  đó là’’chuyên tm phào”. C hai v Mt thiếu thông tin, mt tha thông tin đu không chp nhn thuyết ca H Tun Hùng và Hunh Tâm . Tt nhiên hai v có quyn không tin vì quá kính yêu ‘’lãnh t vĩ đi ca dân tc’’, nhưng không nên cc đoan trong hành đng bo v nim tin tâm linh ca lòng mình khi nghe tin có v ngưc hn quan đim ca h thng truyn thông ‘’l đng’’- chính thng.
Chúng ta cũng chưa tin vào 2 cun sách mà 2 tác gi ngưi TQ kia tung ra bơi vì…bi vì… vân vân…và v.v ! Thế nhưng đi chiếu vi lch s khách quan mà HCM  đã lãnh đo, đã làm t năm 1946 đến 1969…Đi chiếu vi tình hình đã, đang xy ra trên chính trưng VN hin nay, chúng ta phi nghi ng .
Mun hóa gii đưc nghi ng, xác đnh rõ H Chí Minh - H Tp Chương có phi chính là Nguyn Ái Quc, không, vic này rt đơn gin nếu BCT ĐCSVN thc tâm mun làm sang t: H sơ sc khe ca HCM, h sơ dòng tc ca Nguyn Ái Quc  hin đã có trong tay. Ch cn đến tn nơi mà H Tp Chương sng, ly AND đem xét nghim là có câu tr li và kết lun Tht – Gi, ngay !
(Tt nhiên cn thành lp nhóm chuyên gia khoa hc – chính tr, và tiến hành chính xác, trung thc,  minh bch).
Kêt qu xác minh này s có 2 trưng hp bt buc s xy ra:
Th nht
Thuyết ca H Tun Hùng sai,
H Chí Minh không có quan h huyết thng  gì vi giòng tc H Tp Chương, ông đích thc là Nguyn Ái Quc – Nguyn Tt Thanh – Nguyn Sinh Cung. Lúc đó, đng CSVN phi  có nhưng hành đng pháp lí , yêu cu HTH thu hi sách, chu trách nhim hình s trưc pháp lut ca 2 nhà nưc Vit Nam – Đài Loan v ti vu khng. Nhân dân VN s th phào yên tâm mà không s lm ln, rơi vào tình trng đi đơì ‘’Nhn gic làm cha…già dân tc”.
Th hai
Sau khi xét nghim khoa hc, đúng HCM chính là HTC đi lt Nguyn Ái Quc  t 1941 đến 1969. Nhân dân VN đã gii ta đưc bc xúc. Chúng ta vn s  coi HCM – HTC là ngưi chiến sĩ quc tế, dù thế nào cũng đóng góp cho CMVN nhiu công sc, chúng ta nh ơn ông, mi quan h s vn gi nguyên, không truy cu, ph báng ngưi đã 29 năm đóng vai trò lãnh t tinh thn ca ĐCSVN, cho dù có nhng khiếm khuyết sai lm…
Đây là vn đ ti quan trng. Nhưng ngưi lãnh đo ti cao (B chính tr) ca ĐCSVN  phi tiến hành ngay khi vn đ xy ra trong nhim kì ca các v (Khóa 12). Không làm rõ vn đ đơn gin này là có ti vi đt nưc, vi lch s, dân tc.
Nhân dân Vit Nam đang ch các y viên trung ương, b chính tr và đích thân 4 v t tr - TBT, Th Tương, Ch tch nưc, Ch tch quc hi, mà đng đu là Tng Bí Thư Đng CSVN Nguyn Phú Trng. Xin các v hãy hành đng làm sang t vn đ đang bc xúc này!
20/7/2014
Nhi
ếp Vĩnh Trang
Ngun:RFA.org

*Ni dung bài viết nht thiết không phn nh quan đim ca RFA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét