Bộ ảnh cuộc đời Hồ Chí Minh (Huỳnh Tâm sưu tầm)

Hồ Tập Chương từ đâu đến Việt Nam và ông ta là ai ? Một người Hán máu Hẹ, Cuối đời xác chết của ông ta để ở đâu ? Do nhà xuất bản Bắc Kinh thực hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét